Tác giả: Nguyễn Trãi

Càng thuở già, càng cốt cách
Một phen giá, một tinh thần

Tác giả:
Từ khóa:

Thế sự, trai yêu thiếp mọn
Nhân tình, gái nhớ chồng xưa.

Tác giả:

Cơm kẻ bất nhân, ăn, ấy chớ, Áo người vô nghĩa, mặc, chẳng thà.

Tác giả:
Từ khóa:

Nên thợ, nên thầy vì có học
No ăn, no mặc bởi hay làm.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Làm biếng ngồi ăn lở núi non.

Tác giả:
Từ khóa:

Phú quý lòng hơn phú quý danh.

Sửa mình chỉ biết làm điều thiện là vui
Lập thân vi tất cần đọc nhiều sách
Tu kỷ tri vi thiện lạc Tri thân vi tất độc đa thư

Tác giả:
Từ khóa: