Nghịch cảnh sẽ luôn xuất hiện, vậy nên hãy đi qua gian khó và học được từ chúng.
Things will always go wrong so ride through your difficulties and learn from them.

0

Đăng ngày: bởi

vi 2020-10-16T18:54:55+07:00 , , DanhNgon.Net