Từ khóa: Thiện chí

Hãy có thiện ý, bởi bất cứ ai bạn đang gặp cũng đang tranh đấu gian nan.
Be kind, for everyone you meet is fighting a hard battle.

Tác giả:
Từ khóa:

Thiện chí không thể mua, bạn phải giành được nó.
Goodwill cannot be purchased, it must be earned.

Tác giả:
Từ khóa:

Chẳng phải tốn nhiều công sức mới làm cho người ta hạnh phúc. Chỉ là một cử chỉ, nếu ta biết cách; chỉ là một lời nói thích hợp, chút điều chỉnh nho nhỏ một cái chốt hay cái vít trong cỗ máy tâm hồn tinh xảo.
It takes so little to make people happy. Just a touch, If we know how to give it, just a word fitly spoken, a slight readjustment of some bolt or pin or bearing in the delicate machinery of a soul.

Tác giả:
Từ khóa:

Chừng nào bạn còn chưa tạo thành thói quen nói lời tử tế với người bạn không cảm phục, bạn sẽ không có cả thành công lẫn hạnh phúc.
Until you have cultivated the habit of saying some kind word of those whom you do not admire, you will be neither successful nor happy.

永远扭曲别人善意的人,无药可救。
Người luôn e dè với thiện ý của người khác thì hết thuốc cứu chữa.

Tác giả:
Từ khóa:

Mong người khổ, ta khổ
Mong người giàu, ta giàu.

Tác giả:
Từ khóa:

Thậm chí một hành động tử tế nhỏ bé cũng có thể tạo nên sự khác biệt lớn lao trong thế giới của người khác.
Even a small act of kindness can make a big difference in someone’s world.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Khi bạn chọn cách đối xử với người khác dễ chịu và tích cực, trong phần lớn trường hợp bạn cũng đã chọn cách đối xử của người khác với mình.
When you choose to be pleasant and positive in the way you treat others, you have also chosen, in most cases, how you are going to be treated by others.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Đường xuống địa ngục được lát bằng ý định tốt đẹp.
The road to hell is paved with good intentions.

Tác giả:
Từ khóa:

Thật khó phân định ai là người sẽ hại bạn nhiều nhất: kẻ thù vô cùng ác ý hay bạn bè cực kỳ thiện chí.
It is difficult to say who do you the most harm: enemies with the worst intentions or friends with the best.

Đừng mong điều xấu đến với người khác. Đừng nói ác khẩu về người khác. Đừng ngăn cản bất cứ ai hoạt động.
Do not wish evil for others. Do not speak ill of others. Do not obstruct anyones activities.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Cái ác chẳng bao giờ được thực hiện một cách hoàn toàn như khi nó được thực hiện với một thiện chí tốt.
Evil is never done so thoroughly or so well as when it is done with a good conscience.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Lời nói thiện ý sưởi ấm cả ba tháng mùa đông.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Bạn nắm giữ sức mạnh để dễ dàng tăng tổng hạnh phúc trên thế gian. Làm thế nào? Bằng cách trao đi vài lời ấm áp chân tình cho người đang cô đơn hay nản lòng. Có lẽ ngày mai bạn sẽ quên đi những lời tử tế bạn đã nói hôm nay, nhưng người nhận có thể sẽ trân trọng chúng cả cuộc đời.
You have it easily in your power to increase the sum total of this world’s happiness now. How? By giving a few words of sincere appreciation to someone who is lonely or is discouraged. Perhaps you will forget tomorrow the kind words you say today, but the recipient may cherish them over a lifetime.