Tác giả: William Carlos Williams

Nếu bạn được đưa giấy có dòng kẻ, hãy viết bằng mặt còn lại.
If they give you lined paper, write the other way.

Tác giả:
Từ khóa:

Điều bạn nói không quan trọng mà quan trọng là cách bạn nói; nơi đó ẩn dấu bí mật của thời gian.
It is not what you say that matters but the manner in which you say it; there lies the secret of the ages.

When I am alone I am happy.
Khi tôi ở một mình, tôi hạnh phúc.

Thời gian là cơn bão mà tất cả chúng ta đều lạc đường trong đó.
Time is a storm in which we are all lost.

Tôi nghĩ viết là một căn bệnh. Bạn không thể dừng lại được.
I think all writing is a disease. You can’t stop it.

Tác giả:
Từ khóa:

Khi tôi ở một mình, tôi hạnh phúc.
When I am alone I am happy.

Chính ở rìa cánh hoa mà tình yêu chờ đợi.
It is at the edge of a petal that love waits.

Các nhà thơ bị nguyền rủa nhưng họ không mù, họ nhìn với đôi mắt của thiên thần.
Poets are damned but they are not blind, they see with the eyes of the angels.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Sắc đẹp tồn tại ở trong mắt của người ngắm.
The beauty is in the eye of the beholder.

Tác giả:
Từ khóa: