Tác giả: Robert Frost

Lý do tại sao lo âu lại giết nhiều người hơn sự lao động là vì nhiều người lo âu hơn là lao động.
The reason why worry kills more people than work is that more people worry than work.

0
Tác giả:
Từ khóa: ,

By working faithfully eight hours a day you may eventually get to be boss and work twelve hours a day.

0
Tác giả:

Hoàn toàn không có lý do để vội vã cùng những người vội vã. Ai cũng nên được tự do chon đi chầm chậm.
There is absolutely no reason for being rushed along with the rush. Everybody should be free to go slow.

0
Tác giả:
Từ khóa:

Love is an irresistible desire to be irresistibly desired.

0
Tác giả:

Hãy giữ tất cả rắc rối của mình trong túi. Nhưng hãy đảm bảo cái túi đó thủng!
Keep all your troubles in your own pocket. But, make sure that the pocket has a hole!

0
Tác giả:
Từ khóa:

Đừng bao giờ gỡ rào xuống chừng nào bạn còn chưa biết tại sao nó được dựng lên.
Don’t ever take a fence down until you know why it was put up.

0
Tác giả:
Từ khóa:

Love is an irresistible desire to be irresistibly desired.

0
Tác giả:

Đường ra tốt nhất luôn là đường đi xuyên.
The best way out is always through.

0
Tác giả:
Từ khóa: ,

Thi ca là khi một cảm xúc tìm được ý nghĩ và ý nghĩ tìm được ngôn từ.
Poetry is when an emotion has found its thought and the thought has found words.

0
Tác giả:
Từ khóa:

Hàng rào tốt làm nên hàng xóm tốt.
Good fences make good neighbors.

0
Tác giả:
Từ khóa:

Đường rẽ hai ngả trong rừng và tôi – tôi chọn con đường ít dấu chân người, và điều đó làm nên tất cả sự khác biệt.
Two roads diverged in a wood and I – I took the one less traveled by, and that has made all the difference.

0
Tác giả:
Từ khóa:

In three words I can sum up everything I’ve learned about life: it goes on.

0
Tác giả: