Tác giả: William Wordsworth

Thiên nhiên chẳng bao giờ
phản bội trái tim yêu thương nàng.
Nature never did betray
the heart that loved her.

Tác giả:
Từ khóa:

Điều chúng ta cần không phải là ý chí để tin tưởng mà là khao khát tìm tòi.
What we need is not the will to believe, but the wish to find out.

Tác giả:
Từ khóa:

Vui sướng và tự do, tín ngưỡng đơn giản của tuổi thơ.
Delight and liberty, the simple creed of childhood.

Tác giả:
Từ khóa: , ,

Tâm trí vĩnh viễn đơn độc Du hành qua những miền biển khơi xa lạ của Tư duy.
A mind forever Voyaging through strange seas of Thought, alone.

Tác giả:
Từ khóa:

Hãy lấp đầy trang giấy với hơi thở của con tim.
Fill your paper with the breathings of your heart.

Tác giả:
Từ khóa:

Đóa hoa ngát hương nhất e thẹn và nhỏ bé.
The flower that smells the sweetest is shy and lowly.

Tác giả:
Từ khóa:

Sự sáng suốt thường ở gần hơn khi ta xuống thấp
hơn là khi ta vút lên cao.
Wisdom is oft-times nearer when we stoop
than when we soar.

Tác giả:
Từ khóa:

Đau khổ là vĩnh viễn, tối tăm,
Và có cùng bản chất với vô tận.
Suffering is permanent, obscure and dark,
And shares the nature of infinity.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Trong kinh doanh hiện đại, đáng sợ nhất không phải là kẻ gian lận mà là người trung thực không biết mình đang làm gì.
In modern business it is not the crook who is to be feared most, it is the honest man who doesn’t know what he is doing.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Để bắt đầu, hãy bắt đầu đi.
To begin, begin.

Tác giả:
Từ khóa:

Phần đẹp nhất trong đời một người tốt là những hành động tử tế và yêu thương nhỏ bé, vô danh, không được nhớ đến.
The best portion of a good man’s life is his little, nameless, unremembered acts of kindness and of love.

Thơ ca là tri thức đầu tiên và cuối cùng – nó bất diệt như trái tim con người.
Poetry is the first and last of all knowledge – it is as immortal as the heart of man.

Tác giả:
Từ khóa: , ,