Thi ca là một người phụ nữ lõa lồ, một người đàn ông lõa lồ, và khoảng cách giữa họ.
Poetry is a naked woman, a naked man, and the distance between them.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-10-03T17:45:03+07:00 DanhNgon.Net