Tác giả: Lawrence Ferlinghetti

Thi ca là những hình vẽ vĩnh cửu trong trái tim của tất cả mọi người.
Poetry is eternal graffiti written in the heart of everyone.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Thi ca là khoảng cách ngắn nhất giữa hai con người.
Poetry is the shortest distance between two humans.

Tác giả:
Từ khóa:

Thi ca là một người phụ nữ lõa lồ, một người đàn ông lõa lồ, và khoảng cách giữa họ.
Poetry is a naked woman, a naked man, and the distance between them.

Tác giả:
Từ khóa:

Thi ca là cái bóng được chiếu bởi những ngọn đèn đường của trí tưởng tượng.
Poetry is the shadow cast by our streetlight imaginations.

Tôi không biết họa sĩ nào hay nhà văn nào lại nghỉ hưu. Họ giống như những người lính – họ chỉ ra đi.
I didn’t know that painters and writers retired. They’re like soldiers – they just fade away.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Tình trạng của thế giới kêu gọi thi ca đến cứu nó.
The state of the world calls out for poetry to save it.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Hội họa phải đạt được sự thấu hiểu qua tự thân nó, không cần tới giải thích, và thi ca cũng vậy. Nếu một bài thơ hay một bức họa cần phải được giải thích thì đó là thất bại trong giao tiếp.
The art has to make it on its own, without explanations, and it’s the same for poetry. If the poem or the painting has to be explained, then it’s a failure in communication.

Tác giả:
Từ khóa: ,