Tác giả: Samuel Beckett

Không gì buồn cười hơn là bất hạnh, tôi đảm bảo với bạn như vậy. Phải, phải, nó là thứ khôi hài nhất trên thế gian này.
Nothing is funnier than unhappiness, I grant you that. Yes, yes, it’s the most comical thing in the world.

Tác giả:
Từ khóa:

Sinh ra ai cũng điên rồ. Một vài người vẫn giữ nguyên như thế.
We are all born mad. Some remain so.

Tác giả:
Từ khóa:

Kết thúc là khởi đầu, và bạn vẫn tiếp tục.
The end is in the beginning and yet you go on.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Nhà thơ là giác quan, triết gia và trí tuệ của nhân loại.
Poets are the sense, philosophers the intelligence of humanity.

Tác giả:
Từ khóa:

Nước mắt của thế gian này luôn bất biến. Với mỗi người bắt đầu khóc, ở nơi nào đó khác một người ngừng rơi lệ. Với tiếng cười cũng vậy.
The tears of the world are a constant quality. For each one who begins to weep, somewhere else another stops. The same is true of the laugh.

You’re on earth. There’s no cure for that.
Bạn đang ở trên trái đất này. Không có liều thuốc nào cho điều đó.

Tác giả:
Từ khóa:

Đầu tiên hãy khiêu vũ. Rồi mới suy nghĩ. Đó là trình tự tự nhiên.
Dance first. Think later. It’s the natural order.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Mỗi ngôn từ đều giống như vết ố không cần thiết lên sự im lặng và hư vô.
Every word is like an unnecessary stain on silence and nothingness.

Tác giả:
Từ khóa: ,