Tác giả: Coco Chanel

Không có gì tồi tệ hơn sự cô độc. Sự cô độc có thể giúp người đàn ông nhận thức bản thân; nhưng nó sẽ hủy diệt người phụ nữ.
There is nothing worse than solitude. Solitude can help a man realize himself; but it destroys a woman.

Tác giả:
Từ khóa: , ,

Người đàn ông ăn mặc đẹp là phụ kiện tốt nhất mà phụ nữ có thể có.
A well dressed man is a best accessory a woman can have.

Tác giả:
Từ khóa: , ,

Định nghĩa về hạnh phúc có nhiều hơn nhiều định nghĩa về bất hạnh. Đó là bởi vì người ta quá hiểu rõ bất hạnh là gì.
There are many more attempts to define happiness than unhappiness. It is because people know all too well what unhappiness is.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Người phụ nữ chỉ tốt đẹp bằng lượng bình yên và ánh sáng mà mình tản ra.
A woman is only as good as the peace and light she radiates.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Cái đẹp bắt đầu vào khoảng khắc bạn quyết định là chính mình.
Beauty begins the moment you decide to be yourself.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Một chiếc váy đẹp có thể trông đẹp trên mắc áo, nhưng điều đó chẳng có nghĩa gì cả. Nó phải được ngắm trên đôi bờ vai, với chuyển động của cánh tay, của chân và thắt lưng.
A beautiful dress may look beautiful on a hanger, but that means nothing. It must be seen on the shoulders, with the movement of the arms, the legs, and the waist.

Tác giả:
Từ khóa:

Không có gì thoải mái hơn con sâu bướm, và không có gì được hình thành cho tình yêu hơn con bướm. Chúng ta cần quần áo có thể bò trườn và quần áo có thể bay. Thời trang vừa là sâu bướm vừa là bướm, sâu bướm vào ban ngày, bướm vào đêm.
There is nothing more comfortable than a caterpillar and nothing more made for love than a butterfly. We need dresses that crawl and dresses that fly. Fashion is at once a captapillar and a butterfly, caterpillar by day, butterfly by night.

Tác giả:
Từ khóa:

Hào phóng thực sự là có thể chấp nhận sự vô ơn.
True generosity means accepting ingratitude.

Tác giả:
Từ khóa:

Trước khi bạn rời nhà, hãy soi gương và bỏ xuống một món phụ kiện.
Before you leave the house, look in the mirror and remove one accessory.

Tác giả:
Từ khóa:

Người phụ nữ cần độc lập, không phải cần bình đẳng. Trong hầu hết trường hợp, bình đẳng là bước tiến lùi.
A woman needs independence, not equality. In most cases, equality is a step down.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Bạn có thể lộng lẫy ở tuổi ba mươi, quyến rũ ở tuổi bốn mươi, và hấp dẫn không thể kháng cự trong suốt phần còn lại của cuộc đời.
You can be gorgeous at thirty, charming at forty, and irresistible for the rest of your life.

Tác giả:
Từ khóa: , ,

Thời trang không chỉ đơn giản là quần áo. Thời trang ở trong không trung, sinh ra với gió. Người ta có thể cảm nhận được nó bằng trực giác. Nó ở trên bầu trời và trên đường phố.
Fashion is not simply a matter of clothes. Fashion is in the air, born upon the wind. One intuits it. It is in the sky and on the road.

Tác giả:
Từ khóa:

Tôi không hiểu sao một người phụ nữ lại có thể rời nhà mà không chỉnh chu mình chút ít – cho dù chỉ vì để tỏ ra lịch sự. Và ai mà biết được, có khi ngày hôm đó vận mệnh lại cho cô ấy cái hẹn. Và tốt nhất là hãy đẹp đẽ hết sức có thể để đón vận mệnh.
I don’t understand how a woman can leave the house without fixing herself up a little – if only out of politeness. And then, you never know, maybe that’s the day she has a date with destiny. And it’s best to be as pretty as possible for destiny.

Tác giả:
Từ khóa:

Thời trang mà không thể tiến ra ngoài phố thì không phải là thời trang.
A fashion that does not reach the streets is not a fashion.

Tác giả:
Từ khóa:

Mặc xuềnh xoàng và người ta chỉ nhớ bộ quần áo; mặc đẹp đẽ và người ta sẽ nhớ người phụ nữ.
Dress shabbily and they remember the dress; dress impeccably and they remember the woman.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Hãy mặc như thể ngày hôm nay bạn sẽ gặp kẻ thù tồi tệ nhất của mình.
Dress like you are going to meet your worst enemy today.

Tác giả:
Từ khóa:

Thời trang có hai mục đích: sự thoải mái và tình yêu. Cái đẹp đến sau khi thời trang thành công.
Fashion has two purposes: comfort and love. Beauty comes when fashion succeeds.

Tác giả:
Từ khóa: , ,

Thời trang không phải là thứ chỉ tồn tại trong quần áo. Thời trang có ở trên bầu trời, trên đường phố, thời trang nằm trong ý tưởng, cách ta sống, điều đang xảy ra.
Fashion is not something that exists in dresses only. Fashion is in the sky, in the street, fashion has to do with ideas, the way we live, what is happening.

Tác giả:
Từ khóa:

Nếu bạn sinh ra không có cánh, việc không làm gì cả sẽ ngăn cản cánh mọc ra.
If you were born without wings, do nothing to prevent them from growing.

Tác giả:
Từ khóa:

Quan trọng không phải là bề ngoài, mà là tinh túy. Quan trọng không phải là tiền bạc, mà là học thức. Quan trọng không phải là quần áo, mà là phong cách.
It’s not the appearance, it’s the essence. It’s not the money, it’s the education. It’s not the clothes, it’s the class.

“Khi nào thì người ta nên dùng nước hoa?” Có cô gái trẻ hỏi. “Bất cứ khi nào người ta muốn được hôn.”
“Where should one use perfume?” a young woman asked. “Wherever one wants to be kissed.”

Tác giả:
Từ khóa: ,

Để trở nên không thể thay thế, người ta phải luôn khác biệt.
In order to be irreplaceable one must always be different.

Tác giả:
Từ khóa:

Cuộc đời tôi không làm tôi hài lòng, vậy nên tôi tạo ra cuộc đời tôi.
My life didn’t please me, so I created my life.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Có người nghĩ đối lập với sự xa hoa là nghèo đói. Không phải. Đối lập với nó là sự thô tục.
Some people think luxury is the opposite of poverty. It is not. It is the opposite of vulgarity.

Tác giả:
Từ khóa: