Tôi là tôi. Và tôi sẽ không hạ thấp thị hiếu của mình vì sự phán xét chung của con người.
I am I. And I won’t subordinate my taste to the unanimous judgment of mankind.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-09-07T09:20:34+07:00 , , DanhNgon.Net