Tác giả: Jack London

Sứ mệnh chân chính của con người là sống, chứ không phải là tồn tại.

Tác giả:

Nếu tiền đến cùng danh vọng, có danh vọng. Nếu tiền không đến cùng danh vọng, có tiền.
If cash comes with fame, come fame; if cash comes without fame, come cash.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Có thể quên nghĩa là tỉnh táo.
To be able to forget means sanity.

Tác giả:
Từ khóa:

Tôi thà làm tro chứ không làm bụi! Tôi thà rằng tia lửa của tôi sẽ cháy tẫn trong ánh hào quang chói lọi chứ không muốn nó âm ỉ lụi dần. Tôi thà làm ngôi sao băng tuyệt hảo, từng nguyên tử tỏa sáng rực rỡ, còn hơn làm một hành tinh ngái ngủ và vĩnh cửu. Sứ mệnh của con người là sống, không phải chỉ tồn tại. Tôi sẽ không lãng phí ngày tháng của mình trong việc cố gắng kéo dài chúng. Tôi sẽ sử dụng thời gian.
I would rather be ashes than dust! I would rather that my spark should burn out in a brilliant blaze than it should be stifled by dry-rot. I would rather be a superb meteor, every atom of me in magnificent glow, than a sleepy and permanent planet. The proper function of man is to live, not to exist. I shall not waste my days in trying to prolong them. I shall use my time.

Tác giả:
Từ khóa:

Ngôn từ quá yếu ớt. Không ngôn từ nào đủ mạnh để miêu tả cảm xúc của tôi.
The word is too weak. There is no word in the language strong enough to describe my feelings.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Những trí tuệ giới hạn chỉ nhận ra giới hạn ở người khác.
Limited minds can recognize limitations only in others.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Có những điều lớn lao hơn trí tuệ của chúng ta, vượt qua công lý của chúng ta. Sự đúng và sai của điều này ta không thể nói được, và ta không có quyền phán xét.
There are things greater than our wisdom, beyond our justice. The right and wrong of this we cannot say, and it is not for us to judge.

Tác giả:
Từ khóa:

Từ thiện không phải là quẳng cho con chó khúc xương, mà từ thiện là ném cho con chó khúc xương trong lúc mình cũng đói như con chó.
A bone to the dog is not charity. Charity is the bone shared with the dog, when you are just as hungry as the dog.

Tác giả:
Từ khóa:

Dục vọng là cơn đau tìm kiếm sự thuyên giảm qua chiếm hữu.
Desire is a pain which seeks easement through possession.

Tác giả:
Từ khóa:

Và tôi đã sống thế nào? Chính trực và rộng mở, dù lỗ mãng. Tôi không sợ cuộc đời. Tôi không thu mình khỏi nó. Tôi đón nhận nó như chính nó với cái giá của nó. Và tôi không xấu hổ vì nó. Đó là cuộc đời của tôi.
And how have I lived? Frankly and openly, though crudely. I have not been afraid of life. I have not shrunk from it. I have taken it for what it was at its own valuation. And I have not been ashamed of it. Just as it was, it was mine.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Tôi là tôi. Và tôi sẽ không hạ thấp thị hiếu của mình vì sự phán xét chung của con người.
I am I. And I won’t subordinate my taste to the unanimous judgment of mankind.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Sinh mệnh con người là báu vật mà thế giới không thể mua; cũng không thể bù lại khi đã bị sử dụng sai; càng không thể khôi phục, làm hoàn thiện và tô điểm một cuộc đời đã bị biến thành còi cọc, méo mó và xấu xí.
A human life the treasure of the world cannot buy; nor can it redeem one which is misspent; nor can it make full and complete and beautiful a life which is dwarfed and warped and ugly.

Tác giả:
Từ khóa: