Tác giả: Henry James

Ý tưởng thực ra là lực lượng. Sự vô hạn cũng là sức mạnh của tính cách. Sự kết hợp của hai thứ đó luôn tạo ra lịch sử.
Ideas are, in truth, forces. Infinite, too, is the power of personality. A union of the two always makes history.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Đừng chú trọng bất cứ điều gì bất cứ ai nói với bạn về bất cứ ai khác. Hãy tự mình đánh giá tất cả mọi người và tất cả mọi chuyện.
Do not mind anything that anyone tells you about anyone else. Judge everyone and everything for yourself.

Tác giả:
Từ khóa:

Đừng đánh giá thấp giá trị của sự châm biếm – nó cực kỳ đáng giá.
Don’t underestimate the value of irony – it is extremely valuable.

Tác giả:
Từ khóa:

Hãy sống hết mình: sẽ là sai lầm nếu không làm thế. Việc cụ thể bạn làm gì không quan trọng, chừng nào bạn có cuộc đời mình. Nếu bạn không có nó, thì bạn còn có gì?
Live all you can: it’s a mistake not to. It doesn’t matter what you do in particular, so long as you have had your life. If you haven’t had that, what have you had?

Tác giả:
Từ khóa:

Cuộc sống thực ra là một cuộc chiến. Cái ác xấc xược và mạnh mẽ; cái đẹp quyến rũ, nhưng hiếm thấy; lòng tốt rất dễ yếu đuối; sự điên rồ rất dễ ngang ngạnh; sự tàn nhẫn chiến thắng; kẻ ngu xuẩn lên địa vị cao, người khôn ngoan đứng ở dưới thấp, và nhân loại nói chung là bất hạnh. Nhưng bản thân thế giới không phải là một ảo ảnh hạn hẹp, không phải không phải là mường tượng, không phải cơn ác mộng trong đêm; chúng ta thức tỉnh trước nó, vĩnh viễn; và ta không thể quên nó, hay phủ nhận nó, hay bỏ qua nó.
Life is, in fact, a battle. Evil is insolent and strong; beauty enchanting, but rare; goodness very apt to be weak; folly very apt to be defiant; wickedness to carry the day; imbeciles to be in great places, people of sense in small, and mankind generally unhappy. But the world as it stands is no narrow illusion, no phantasm, no evil dream of the night; we wake up to it, forever and ever; and we can neither forget it nor deny it nor dispense with it.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Người ta không thể phán xét chừng nào chưa tới bốn mươi tuổi; trước đó, ta quá háo hức, quá cứng rắn, quá tàn nhẫn, và thêm nữa, quá ngu dốt.
One can’t judge till one’s forty; before that we’re too eager, too hard, too cruel, and in addition much too ignorant.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Truyền thống dù chỉ một chút nhỏ cũng tốn lượng lịch sử vô tận để tạo ra.
It takes an endless amount of history to make even a little tradition.

Tác giả:
Từ khóa:

Mèo và khỉ; khỉ và mèo; tất cả cuộc đời con người là ở đó.
Cats and monkeys; monkeys and cats; all human life is there.

Tác giả:
Từ khóa:

Đừng cố gò gẫm để hình thành nhân cách, điều đó cũng giống như cố bắt nụ hồng xanh nở hoa vậy. Bạn hãy sống sao cho tốt nhất, và nhân cách của bạn tự nó sẽ hình thành.

Tác giả:

Chúng tôi làm việc trong bóng tối – chúng tôi làm điều mình có thể – chúng tôi trao đi điều mình có. Sự nghi ngờ của chúng tôi là đam mê, và đam mê của chúng tôi là nhiệm vụ. Phần còn lại là sự điên rồ của nghệ thuật.
We work in the dark – we do what we can – we give what we have. Our doubt is our passion and our passion is our task. The rest is the madness of art.

Tác giả:
Từ khóa: ,