Tác giả: Ernest Hemingway

Tất cả những điều thực sự ác độc đều bắt đầu từ sự ngây thơ.
All things truly wicked start from innocence.

Tác giả:
Từ khóa:

Những người tốt nhất có cảm xúc trước cái đẹp, lòng can đảm để mạo hiểm, kỷ luật để nói sự thật, khả năng để hy sinh. Trớ trêu thay, những đức hạnh của họ khiến họ mong manh; họ thường bị tổn thương, đôi lúc bị hủy diệt.
The best people possess a feeling for beauty, the courage to take risks, the discipline to tell the truth, the capacity for sacrifice. Ironically, their virtues make them vulnerable; they are often wounded, sometimes destroyed.

Anh không muốn hôn em chào tạm biệt – đó là vấn đề – anh muốn hôn em chúc ngủ ngon – và đó là khác biệt rất lớn.
I didn’t want to kiss you goodbye – that was the trouble – I wanted to kiss you good night – and there’s a lot of difference.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Là người viết, bạn không nên phán xét, mà nên thấu hiểu.
As a writer, you should not judge, you should understand.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Khi bạn yêu thương, bạn muốn làm vì người khác. Bạn muốn hy sinh. Bạn muốn phục vụ.
When you love you wish to do things for. You wish to sacrifice for. You wish to serve.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Cách tốt nhất để tìm ra liệu bạn có nên tin tưởng ai đó không là hãy tin tưởng họ.
The best way to find out if you can trust somebody is to trust them.

Tác giả:
Từ khóa:

Happiness in intelligent people is the rarest thing I know.

Tác giả:

Thế giới là một nơi tốt đẹp và đáng để chiến đấu và tôi rất ghét phải rời bỏ nó.
The world is a fine place and worth the fighting for and I hate very much to leave it.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Không, đó là một nhầm lẫn lớn: sự thông thái của người già. Người ta không trở nên thông thái hơn. Người ta trở nên thận trọng hơn.
No, that is the great fallacy: the wisdom of old men. They do not grow wise. They grow careful.

Tôi thích lắng nghe. Tôi đã học được nhiều qua lắng nghe kỹ lưỡng. Hầu hết người ta chẳng bao giờ lắng nghe.
I like to listen. I have learned a great deal from listening carefully. Most people never listen.

Tác giả:
Từ khóa:

Lòng can đảm là thái độ trước áp lực.
Courage is grace under pressure.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Mèo trung thực tuyệt đối về tình cảm: con người, vì lý do này hay lý do khác, có thể che giấu cảm xúc, nhưng mèo thì không.
A cat has absolute emotional honesty: human beings, for one reason or another, may hide their feelings, but a cat does not.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Đừng bao giờ nghĩ rằng chiến tranh, dù cần thiết hay chính đáng đến bao nhiêu, lại không phải là tội ác.
Never think that war, no matter how necessary, nor how justified, is not a crime.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Để có thể viết về cuộc đời, đầu tiên bạn phải sống nó đã.
In order to write about life first you must live it.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Mỗi ngày lo lắng một ít, và suốt một đời bạn sẽ đánh mất một vài năm. Nếu có chuyện bất ổn, hãy sửa chữa nó nếu có thể. Nhưng hãy rèn luyện mình đừng lo lắng: Lo lắng chẳng bao giờ sửa chữa được bất cứ điều gì.
Worry a little bit every day and in a lifetime you will lose a couple of years. If something is wrong, fix it if you can. But train yourself not to worry: Worry never fixes anything.

Tác giả:
Từ khóa:

Khi người khác nói, hãy lắng nghe chuyên chú. Hầu hết mọi người chẳng bao giờ chịu lắng nghe.
When people talk, listen completely. Most people never listen.

Tác giả:
Từ khóa:

Chẳng có gì cao quý trong việc ưu việt hơn người khác; sự cao quý thực sự nằm ở việc vượt lên chính bản thân mình.
There is nothing noble in being superior to your fellow man; true nobility is being superior to your former self.