Từ khóa: Ăn năn

Mỗi giây phút bạn nghĩ về điều xấu, bạn nên chủ động nghĩ về điều tốt đẹp. Kiên quyết không bao che cho mối quan tâm không lành mạnh tới chuyện xấu của riêng mình. Đứng dậy, ăn năn, rũ bỏ, rồi đi tiếp.
Every minute you are thinking of evil, you might have been thinking of good instead. Refuse to pander to a morbid interest in your own misdeeds. Pick yourself up, be sorry, shake yourself, and go on again.

Tác giả:
Từ khóa:

Kẻ ngủ trên giường hồng ăn năn giữa thảm gai.
And he repents in thorns that sleeps in beds of roses.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Đôi khi, mặc cảm tội lỗi có thể hủy hoại một người hơn cả những tổn thương trực tiếp.

Tác giả:
Từ khóa:

Trong tất cả mọi hành động, ăn năn là hành động cao quý nhất. Tội lỗi nghiêm trọng nhất là không tự ý thức được tội lỗi nào.
Of all acts of man repentance is the most divine. The greatest of all faults is to be conscious of none.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Người có nhiều điều lỗi mà không tự hối, lại khiến tâm kia chợt dứt, thì tội lại dấn vào thân, như nước đổ về biển, lâu dần thành sâu rộng. Nếu người có lỗi tự biết nhận lỗi, đổi ác làm lành, thì tội sẽ tự nhiên tiêu diệt, như bệnh mà được ra mồ hôi, bệnh dần dần thuyên giảm vậy!

Tác giả:
Từ khóa:

Sự ăn năn thực sự không chỉ là nỗi ân hận vì hậu quả; nó là nỗi ân hận vì động cơ của ta.
True remorse is not just a regret of our consequence; it is a regret of our motives.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Không ai bị trừng phạt nặng nề hơn những người tự trao mình cho ngọn roi của sự ăn năn.
There is no person so severely punished, as those who subject themselves to the whip of their own remorse.

Tác giả:
Từ khóa:

Người có nhiều điều lỗi mà không tự hối, lại khiến tâm kia chợt dứt, thì tội lại dấn vào thân, như nước đổ về biển, lâu dần thành sâu rộng. Nếu người có lỗi tự biết nhận lỗi, đổi ác làm lành, thì tội sẽ tự nhiên tiêu diệt, như bệnh mà được ra mồ hôi, bệnh dần dần thuyên giảm vậy!

Tác giả:
Từ khóa: ,

Sự ăn năn là tiếng vọng của đức hạnh đánh mất.
Remorse is the echo of a lost virtue.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Thiên đường sẽ lắng nghe khi kẻ tội đồ lên tiếng.
Heaven finds an ear when sinners find a tongue.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Sự hối hận sau một cuộc chiến không cần thiết rất lớn.
Great is the guilt of an unnecessary war.

Sự ăn năn thực sự không bao giờ chỉ là hối tiếc về hậu quả; đó còn là hối tiếc về mục đích.
True remorse is never just a regret over consequence; it is a regret over motive.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Ngày mai, mọi lỗi lầm đều được sửa chữa; nhưng cái ngày mai đó không bao giờ đến.
Tomorrow, every Fault is to be amended; but that Tomorrow never comes.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Ăn năn là gánh nặng chất chồng, nhưng với sức nặng của nó, nó có quyền năng đánh thức linh hồn của con người.
Remorse is a heavy burden, but in its weight, it has great power to awaken men’s souls.

Tác giả:
Từ khóa:

Khi sự thịnh vượng đến, lòng ghen tị vây hãm và tấn công nó; và khi nó rời đi, để lại phía sau là đau khổ và ăn năn.
Wherever good fortune enters, envy lays siege to the place and attacks it; and when it departs, sorrow and repentance remain behind.

Tác giả:
Từ khóa: , ,

Trên thế giới này không có nơi trú ẩn để trốn chạy khỏi ký ức và sự ân hận. Linh hồn của những hành động dại dội ám ảnh chúng ta, dù ta có ăn năn hay không.
There is no refuge from memory and remorse in this world. The spirits of our foolish deeds haunt us, with or without repentance.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Ăn năn là sự đau đớn của tội lỗi.
Remorse is the pain of sin.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Hối hận, quả trứng chết người mà lạc thú sản sinh.
Remorse, the fatal egg that pleasure laid.

Tác giả:
Từ khóa: , ,

Họa phúc không có cửa, người ta tự vời đến cho mình. Thiện ác có báo ứng, như bóng với hình. Cho nên trong tâm nuôi dưỡng cái thiện, chưa làm việc thiện, cát thần đã đến rồi. Trong tâm nảy sinh cái ác, dù chưa làm việc ác, hung thần đã theo rồi. Nếu đã từng làm việc ác mà sau hồi tâm ăn năn hối cải, lâu dài ắt sẽ ược cát lành, ấy gọi là chuyển họa thành phúc.
禍福無門,惟人自招。善惡之報,如影隨形。所以人心起於善,善雖未為,而吉神已隨之。或心起於惡,惡雖未至,而凶神已隨之。其有曾行惡事,後自改悔,久久必獲吉慶,所謂轉禍為福也。Họa phúc vô môn, duy nhân tự chiêu. Thiện ác chi báo, như ảnh tùy hình. Sở dĩ nhân tâm khởi vu thiện, thiện tuy vị vi, nhi cát thần dĩ tùy chi. Hoặc tâm khởi vu ác, ác tuy vị chí, nhi hung thần dĩ tùy chi. Kì hữu tằng hành ác sự, hậu tự cải hối, cửu cửu tất hoạch cát khánh, sở vị chuyển họa vi phúc dã.

Hãy tu định, chớ buông lung, tâm chớ mê hoặc theo dục. Đừng đợi đến khi nuốt hòn sắt nóng mới ăn năn than thở.

Tác giả:
Từ khóa: