Từ khóa: Thực tế

Rất rõ ràng rằng chúng ta chịu ảnh hưởng không phải từ “thực tế” mà vì cách chúng ta diễn giải thực tế.
It is very obvious that we are not influenced by “facts” but by our interpretation of the facts.

Tác giả:
Từ khóa:

Anh ngước lên mặt trăng và ngã vào rãnh nước.
You gazed at the moon and fell in the gutter.

Người ta nói tình yêu quan trọng hơn tiền bạc, nhưng bạn đã bao giờ thử thanh toán hóa đơn với một cái ôm chưa?
They say that love is more important than money, but have you ever tried to pay your bills with a hug?

Tác giả:
Từ khóa: , ,

Hãy đi tìm thực tế, nếu không thực tế sẽ tìm đến bạn. Và khi bạn có được chúng, hãy có chúng đúng cách, nếu không chúng sẽ tóm được bạn trong sai lầm.
Get the facts, or the facts will get you. And when you get em, get em right, or they will get you wrong.

Tác giả:
Từ khóa:

Nỗi sợ nhạt nhòa khi ta đối diện thực tế.
Fear fades when facts are faced.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Trong thế giới lý tưởng, mọi thứ phụ thuộc vào nhiệt huyết… trong thế giới thực tế, tất cả đều dựa vào sự bền bỉ.
In the realm of ideas everything depends on enthusiasm… in the real world all rests on perseverance.

Người bi quan phàn nàn về cơn gió; người lạc quan chờ đợi nó đổi chiều; người thực tế điều chỉnh lại cánh buồm.
The pessimist complains about the wind; the optimist expects it to change; the realist adjusts the sails.

Sự thật của cuộc đời là không thể đem một đứa trẻ đã chứng kiến chiến tranh so sánh với một đứa trẻ không biết chiến tranh là gì trừ những điều biết từ truyền hình.
The facts of life are that a child who has seen war cannot be compared with a child who doesn’t know what war is except from television.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Hy vọng và ước mơ không phải là lờ đi thực tế. Đó là khoác lên thực tế màu sắc và cầu vồng.
To hope and dream is not to ignore the practical. It is to dress it in colors and rainbows.

Linh hồn của con người vẫn cần lý tưởng hơn thực tế. Chúng ta tồn tại nhờ thực tế; nhưng chúng ta sống vì lý tưởng.
The human soul has still greater need of the ideal than of the real. It is by the real that we exist; it is by the ideal that we live.

Tác giả:
Từ khóa: ,