Những ý tưởng táo bạo giống như các quân cờ tiến về phía trước. Quân cờ có thể bị ăn, nhưng chúng có thể giúp bạn chiến thắng.
Daring ideas are like chessmen moved forward. They may be beaten, but they may start a winning game.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-09-23T13:27:05+07:00 , DanhNgon.Net