Từ khóa: Giao tiếp

Hãy luôn luôn có gì đó để nói. Người có gì đó để nói và người được biết tới là sẽ không bao giờ mở miệng trừ phi có gì đó để nói, chắc chắn sẽ được lắng nghe.
Always have something to say. The man who has something to say and who is known never to speak unless he has, is sure to be listened to.

0
Tác giả:
Từ khóa: ,

Tại sao lại nói về điều ta muốn? Thế thật trẻ con. Vớ vẩn. Dĩ nhiên bạn quan tâm tới điều bạn muốn. Bạn vĩnh viễn sẽ quan tâm về điều mình muốn. Nhưng không ai khác nữa. Tất cả chúng tôi cũng giống như bạn: chúng tôi quan tâm tới điều chúng tôi muốn.
Why talk about what we want? That is childish. Absurd. Of course you are interested in what you want. You are eternally interested in it. But no one else is. The rest of us are just like you: we are interested in what we want.

0
Tác giả:
Từ khóa:

Khi ứng phó với người khác, hãy nhớ rằng bạn không ứng phó với những sinh vật của lý trí, mà là những sinh vật tràn đầy định kiến, và được thúc đẩy bằng lòng kiêu hãnh và tính tự cao.
When dealing with people, remember you are not dealing with creatures of logic, but with creatures bristling with prejudice and motivated by pride and vanity.

0

Điều bạn nói không quan trọng mà quan trọng là cách bạn nói; nơi đó ẩn dấu bí mật của thời gian.
It is not what you say that matters but the manner in which you say it; there lies the secret of the ages.

0

Lời nói đẹp – đó là chi phí thấp nhất để thu lợi cao nhất.

0

Không thể nào tiếp tục cuộc chuyện trò được, ai cũng nói quá nhiều.
It was impossible to get a conversation going, everybody was talking too much.

0
Tác giả:
Từ khóa:

Thời điểm nên ngừng nói là khi đối phương gật đầu nhưng không nói gì cả.
The time to stop talking is when the other person nods his head affirmatively but says nothing.

0
Tác giả:
Từ khóa: ,

Một trong những món quà tốt nhất mà bạn có thể trao cho bất cứ ai là sự chú ý của bạn.
One of the greatest gifts you can give to anyone is the gift of your attention.

0
Tác giả:
Từ khóa:

Theo nhiều cách, giao tiếp hữu hiệu đều bắt đầu với sự tôn trọng lẫn nhau, loại giao tiếp có thể truyền cảm hứng và khuyến khích người khác làm hết sức mình.
In many ways, effective communication begins with mutual respect, communication that inspires, encourages others to do their best.

0
Tác giả:
Từ khóa:

Cách chúng ta giao tiếp với người khác và với bản thân đến tột cùng sẽ quyết định chất lượng của cuộc đời ta.
The way we communicate with others and with ourselves ultimately determines the quality of our lives.

0
Tác giả:
Từ khóa:

Nếu bạn chỉ giao tiếp, bạn có thể tồn tại. Nhưng nếu bạn giao tiếp khéo léo, bạn có thể tạo ra điều kỳ diệu.
If you just communicate, you can get by. But if you communicate skillfully, you can work miracles.

0
Tác giả:
Từ khóa:

Để giao tiếp hiệu quả, ta phải nhận ra tất cả chúng ta đều có cách nhìn thế giới khác biệt, và sử dụng sự hiểu biết này như kim chỉ nam trong giao tiếp với người khác.
To effectively communicate, we must realize that we are all different in the way we perceive the world and use this understanding as a guide to our communication with others.

0
Tác giả:
Từ khóa: , ,

Nghệ thuật là hình thức giao tiếp hữu hiệu nhất.
Art is the most effective mode of communications that exists.

0
Tác giả:
Từ khóa: ,

Nếu bạn nói với một người bằng ngôn ngữ mà anh ta hiểu, điều bạn nói sẽ đi được vào đầu đối phương. Nếu bạn nói với người đó bằng ngôn ngữ của anh ta, điều bạn nói sẽ đi tới con tim.
If you talk to a man in a language he understands, that goes to his head. If you talk to him in his language, that goes to his heart.

0
Tác giả:
Từ khóa: , ,

– Cậu còn không hiểu lòng mình hay sao?
– Làm sao mình hiểu lòng cậu được? Nếu cậu không nói, làm sao mình biết được.

0

Cái tay giận dỗi không đánh nổi cái mặt tươi cười.

0
Tác giả:
Từ khóa: ,

Không có giao tiếp, không có quan hệ; Không có tôn trọng, không có tình yêu; Không có tin tưởng, không có lý do để tiếp tục!
Without Communication, there is no relationship; Without Respect, there is no Love; Without Trust, there is no reason to continue!

0

Cuộc trò chuyện giữa Adam và Eve hẳn đôi lúc gặp khó khăn, bởi họ chẳng có ai để nói về cả.
Conversation between Adam and Eve must have been difficult at times because they had nobody to talk about.

0
Tác giả:
Từ khóa:

Giao tiếp là một kỹ năng bạn có thể học. Nó cũng giống như đi xe đạp hay tập đánh máy. Nếu bạn sẵn sàng nhọc công vì nó, bạn có thể nhanh chóng cải thiện chất lượng của mọi phần trong cuộc sống của mình.
Communication is a skill that you can learn. It’s like riding a bicycle or typing. If you’re willing to work at it, you can rapidly improve the quality of every part of your life.

0
Tác giả:
Từ khóa: , ,

Hãy nói chuyện với người khác về chính họ, và họ sẽ lắng nghe cả nhiều giờ.
Talk to someone about themselves and they’ll listen for hours.

0
Tác giả:
Từ khóa:

Thành phần chủ chốt của giao tiếp trong gia đình là lắng nghe, thực sự lắng nghe.
The key ingredient in family communication is listening, really listening.

0
Tác giả:
Từ khóa: , ,

Có thể thấy được tính cách của một người qua cách anh ta nói chuyện.
The character of a man is known from his conversations.

0
Tác giả:
Từ khóa: ,

Tài giao thiệp là khả năng bảo người khác xuống địa ngục theo cách mà họ trông chờ được lên đường.
Tact is the ability to tell someone to go to hell in such a way that they look forward to the trip.

0
Tác giả:
Từ khóa:

Khi bạn chọn cách đối xử với người khác dễ chịu và tích cực, trong phần lớn trường hợp bạn cũng đã chọn cách đối xử của người khác với mình.
When you choose to be pleasant and positive in the way you treat others, you have also chosen, in most cases, how you are going to be treated by others.

0
Tác giả:
Từ khóa: ,