Tác giả: Edward Young

Chỉ đức hạnh vẫn giữ vẻ uy nghi trong cái chết.
Virtue alone has majesty in death.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Ngôi nhà nhiều tiếng cười cũng là ngôi nhà nhiều phiền muộn.
The house of laughter makes a house of woe.

Người ưa khoái lạc là người phải chịu đau đớn.
A man of pleasure is a man of pains.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Hãy dành thời gian ở một mình bằng mọi cách.
By all means use some time to be alone.

Tác giả:
Từ khóa:

Tham vọng! Nguồn gốc đầy uy lực của cả điều tốt đẹp và xấu xa.
Ambition! powerful source of good and ill!

Tác giả:
Từ khóa: ,

Đừng quên rằng chìa khóa cho sự việc nằm ở ý chí chứ không phải trí tưởng tượng.
Never forget that the key to the situation lies in the will and not in the imagination.

Tác giả:
Từ khóa:

Sự chần chừ là kẻ trộm thời gian.
Procrastination is the thief of time.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Tomorrow is a satire on today, And shows its weakness.
Ngày mai là sự trào phúng ngày hôm nay, Và cho thấy điểm yếu của nó.

Tác giả:

Con đường của Tự nhiên là nghệ thuật của Chúa trời.
The course of Nature is the art of God.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Học hỏi cho thấy người phàm biết ít thế nào; Giàu sang nhiều cho thấy lời lẽ trống rỗng thế nào.
Much learning shows how little mortals know; much wealth, how little wordings enjoy.

Tác giả:
Từ khóa: , ,

A friend is worth all hazards we can run.
Một người bạn đáng giá tất cả những chướng ngại vật mà chúng ta phải vượt qua.

Tác giả:

Chỉ đức hạnh sẽ trường tồn vượt qua cả các Kim tự tháp; những tượng đài của nó sẽ tồn tại mãi mãi ngay cả khi Ai Cập đã sụp đổ.
Virtue alone outbuilds the Pyramids; Her monuments shall last when Egypt’s fall.

Tác giả:
Từ khóa:

Lý trí tiến bộ; bản năng hoàn thiện; bản năng nhanh chóng nhảy cóc; lý trí chậm chạm yếu ớt trèo.
Reason is progressive; instinct is complete; swift instinct leaps; slow reason feebly climbs.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Ngày mai là ngày người lười biếng làm việc và kẻ ngu ngốc thay đổi.
Tomorrow is the day when idlers work, and fools reform.

Life is the desert, life the solitude, death joins us to the great majority.
Cuộc đời là sa mạc, cuộc đời cô độc, cái chết đưa chúng ta trở về với nhân loại.

Tác giả:

Một vị Chúa trời luôn luôn từ ái là một vị Chúa trời bất công.
A God all mercy is a God unjust.

Tác giả:
Từ khóa:

Friendship’s the wine of life: but friendship new… is neither strong nor pure.
Tình bạn là bầu rượu của cuộc đời: nhưng tình bạn mới… không mạnh cũng không trong.

Tác giả:

Danh vọng và tài sản có thể rơi xuống từ bầu trời, và sự giàu sang có thể tự tìm đến chúng ta, nhưng ta phải tự đi tìm sự hiểu biết.
The clouds may drop down titles and estates, and wealth may seek us, but wisdom must be sought.

Cũng giống như cái bóng, ước vọng của chúng ta càng dài khi mặt trời của ta dần lặn.
Like our shadows, Our wishes lengthen as our sun declines.

Tác giả:
Từ khóa:

Chẳng ai nghĩ những người vĩ đại bất hạnh, trừ những người vĩ đại.
None think the great unhappy, but the great.

Tác giả:
Từ khóa: , ,