A friend is worth all hazards we can run.
Một người bạn đáng giá tất cả những chướng ngại vật mà chúng ta phải vượt qua.

0

Đăng ngày: bởi

vi 2020-10-02T12:25:31+07:00 , DanhNgon.Net