Từ khóa: Ăn mặc

Thứ quần áo tốt nhất là làn da người, nhưng, dĩ nhiên, xã hội đòi hỏi thứ gì đó nhiều hơn thế.
The finest clothing made is a person’s skin, but, of course, society demands something more than this.

0
Tác giả:
Từ khóa:

Thật buồn cười là một đôi giày thực đẹp khiến chúng ta cảm thấy đầu óc lâng lâng – ở cực bên kia của cơ thể.
Funny that a pair of really nice shoes make us feel good in our heads — at the extreme opposite end of our bodies.

0
Tác giả:
Từ khóa:

Đầu tiên hãy biết mình là ai; và sau đó ăn mặc cho phù hợp.
Know, first, who you are; and then adorn yourself accordingly.

0
Tác giả:
Từ khóa:

Hãy ăn mặc để thành công. Hình ảnh rất quan trọng. Người ta đánh giá bạn theo vẻ bề ngoài.
Dress for success. Image is very important. People judge you by the way you look on the outside.

0
Tác giả:
Từ khóa: , ,

Không gì chạm tới trí tưởng tượng của chúng ta nhiều như người phụ nữ đẹp trong chiếc váy đơn giản.
There is nothing touches our imagination so much as a beautiful woman in a plain dress.

0
Tác giả:
Từ khóa:

Cho người con gái đúng đôi giày, và nàng sẽ chinh phục thế giới.
Give a girl the right pair of shoes and she’ll conquer the world.

1
Tác giả:
Từ khóa:

Màu sắc đẹp nhất trên thế giới là màu khiến bạn trông đẹp đẽ.
The best color in the whole world is the one that looks good on you.

0
Tác giả:
Từ khóa:

Về chủ đề ăn mặc, hầu như không ai – vì lý do này hay lý do khác – cảm thấy thực sự thờ ơ: nếu họ không bận tâm về quần áo của bản thân, họ cũng sẽ bận tâm về quần áo của người khác.
On the subject of dress almost no one, for one or another reason, feels truly indifferent: if their own clothes do not concern them, somebody else’s do.

0
Tác giả:
Từ khóa:

Nếu hầu hết chúng ta đều xấu hổ vì quần áo xoàng xĩnh và đồ đạc tồi tàn, hãy xấu hổ hơn vì những ý tưởng xoàng xĩnh và triết lý tồi tàn… Sẽ thật là một tình huống đáng buồn nếu thứ bao bên ngoài lại tốt đẹp hơn xác thịt bọc bên trong nó.
If most of us are ashamed of shabby clothes and shoddy furniture, let us be more ashamed of shabby ideas and shoddy philosophies…. It would be a sad situation if the wrapper were better than the meat wrapped inside it.

0
Tác giả:
Từ khóa: ,

Người phụ nữ càng cảm thấy khổ sở bao nhiêu, bề ngoài của nàng càng nên đẹp đẽ bấy nhiêu.
The worse a woman feels, the better should she look.

0
Tác giả:
Từ khóa: , ,

Biểu cảm người phụ nữ mang trên gương mặt quan trọng hơn nhiều quần áo nàng mặc trên người.
The expression a woman wears on her face is far more important than the clothes she wears on her back.

0

Nước hoa truyền tin báo người phụ nữ đã đến, và kéo dài sự rời đi của nàng.
Perfume heralds a woman’s arrival and prolongs her departure.

0
Tác giả:
Từ khóa:

Người phụ nữ đi đôi giày đẹp không bao giờ xấu xí cả.
A woman with good shoes is never ugly.

0
Tác giả:
Từ khóa: ,

Vẻ đường hoàng, thậm chí cả thánh thiện, đôi khi là vấn đề của áo choàng và áo gi-lê hơn là thứ nhiều người tưởng tượng.
Dignity, and even holiness too, sometimes, are more questions of coat and waistcoat than some people imagine.

0
Tác giả:
Từ khóa: ,

Một câu hỏi thú vị là con người giữ được thứ bậc tương đối đến mức nào nếu lột bỏ hết quần áo.
It is an interesting question how far men would retain their relative rank if they were divested of their clothes.

0
Tác giả:
Từ khóa:

Trong tất cả những gì bạn khoác lên người, biểu cảm là quan trọng nhất.
Of all the things you wear, your expression is the most important.

0
Tác giả:
Từ khóa:

Mặc xuềnh xoàng và người ta chỉ nhớ bộ quần áo; mặc đẹp đẽ và người ta sẽ nhớ người phụ nữ.
Dress shabbily and they remember the dress; dress impeccably and they remember the woman.

0
Tác giả:
Từ khóa: ,

Gặp nhau nhìn quần áo
Xa nhau nhìn tâm hồn.

0
Tác giả:
Từ khóa: , ,

Quần áo đẹp mở ra mọi cánh cửa.
Good clothes open all doors.

0
Tác giả:
Từ khóa:

Quần áo không bao giờ phù phiếm: chúng luôn có ý nghĩa gì đó.
Clothes are never a frivolity: they always mean something.

0
Tác giả:
Từ khóa: ,

Người ta ít khi để ý tới quần áo cũ nếu bạn khoác lên nụ cười.
People seldom notice old clothes if you wear a big smile.

0
Tác giả:
Từ khóa: ,

Quan trọng không phải là bề ngoài, mà là tinh túy. Quan trọng không phải là tiền bạc, mà là học thức. Quan trọng không phải là quần áo, mà là phong cách.
It’s not the appearance, it’s the essence. It’s not the money, it’s the education. It’s not the clothes, it’s the class.

0

Đúng là quần áo có thể không làm nên người phụ nữ, nhưng chúng chắc chắn có ảnh hưởng mạnh mẽ tới sự tự tin của nàng, mà thứ này tôi tin chính là thứ làm nên người phụ nữ.
While clothes may not make the woman, they certainly have a strong effect on her self-confidence, which, I believe, does make the woman.

0
Tác giả:
Từ khóa: , ,

Bạn chẳng bao giờ có thể ăn mặc quá mức hay có học vấn quá mức.
You can never be overdressed or overeducated.

0
Tác giả:
Từ khóa: ,