Tác giả: Walt Disney

Bạn càng yêu bản thân mình, bạn càng ít giống bất cứ ai khác, điều này khiến bạn trở nên độc nhất vô nhị.
The more you like yourself, the less you are like anyone else, which makes you unique.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Cách để bắt đầu là ngừng nói và bắt tay vào việc.
The way to get started is to quit talking and begin doing.

Tác giả:
Từ khóa:

Sự khác biệt giữa chiến thắng và thua cuộc thường là không bỏ cuộc.
The difference between winning and losing is most often not quitting.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Hãy nghĩ vượt ra thời gian sống của mình nếu bạn muốn làm điều gì đó thực sự lớn lao.
Think beyond your lifetime if you want to do something truly great.

Tác giả:
Từ khóa:

Với mỗi nụ cười đều có giọt nước mắt.
For every laugh, there should be a tear.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Đừng bao giờ thấy buồn chán hay yếm thế. Ngày hôm qua là chuyện của quá khứ.
Never get bored or cynical. Yesterday is a thing of the past.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Chúng tôi tiếp tục tiến về phía trước, mở ra những cánh cửa mới và làm những điều mới mẻ, bởi vì chúng tôi tò mò, và sự tò mò tiếp tục dẫn chúng tôi vào những con đường mới.
We keep moving forward, opening new doors, and doing new things, because we’re curious and curiosity keeps leading us down new paths.

Tác giả:
Từ khóa:

Đầu tiên, hãy nghĩ. Thứ hai, hãy tin. Thứ ba, hãy mơ. Và cuối cùng, hãy dám.
First, think. Second, believe. Third, dream. And finally, dare.

Tất cả thành tựu của chúng tôi đều nhờ vào nỗ lực chung.
Whatever we accomplish is due to the combined effort.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Bạn có thể hạnh phúc, hoặc bạn có thể bất hạnh. Điều đó chỉ phụ thuộc vào cách bạn nhìn mọi chuyện.
You can be happy or you can be unhappy. It’s just according to the way you look at things.

Tác giả:
Từ khóa: , ,

Con người nên đặt mục tiêu sớm nhất khi có thể, và cống hiến tất cả sức lực và tài năng để với đến nó. Với đủ nỗ lực, anh ta có thể đạt được nó. Hoặc anh ta cũng có thể tìm thấy điều gì đó hứa hẹn hơn. Nhưng cuối cùng, dù kết quả thế nào, anh ta cũng sẽ biết rằng mình đã sống.
A person should set his goals as early as he can and devote all his energy and talent to getting there. With enough effort, he may achieve it. Or he may find something that is even more rewarding. But in the end, no matter what the outcome, he will know he has been alive.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Tất cả những nghịch cảnh tôi đã gặp phải trong đời, tất cả những rắc rối và trở ngại, đã làm tôi mạnh mẽ hơn… Bạn có thể không nhận ra khi điều đó xảy đến, nhưng bị đả kích lại có thể là điều tốt nhất trên thế giới đối với bạn.
All the adversity I’ve had in my life, all my troubles and obstacles, have strengthened me… You may not realize it when it happens, but a kick in the teeth may be the best thing in the world for you.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Qua mọi thăng trầm, tôi chưa bao giờ đánh mất cách nhìn vui sướng về cuộc đời.
In bad times and good, I have never lost my sense of zest for life.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Tại sao phải lo lắng? Nếu bạn đã làm tốt nhất mình có thể, lo lắng sẽ chẳng khiến chuyện tốt đẹp hơn.
Why worry? If you’ve done the very best you can, worrying won’t make it any better.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Khi bạn tò mò, bạn tìm thấy nhiều điều thú vị để làm. Và một thứ cần để tựu thành điều gì đó là lòng can đảm.
When you’re curious, you find lots of interesting things to do. And one thing it takes to accomplish something is courage.

Tác giả:
Từ khóa: , ,

A man should never neglect his family for business.

Tác giả:

Tôi luôn thích nhìn vào mặt lạc quan của cuộc sống, nhưng tôi đủ thực tế để biết rằng cuộc sống phức tạp.
I always like to look on the optimistic side of life, but I am realistic enough to know that life is a complex matter.

Tác giả:
Từ khóa: , ,

Ai cũng ngã xuống. Đứng dậy là cách bạn học đi.
Everyone falls down. Getting back up is how you learn how to walk.

Tác giả:
Từ khóa:

Cho dù bạn làm gì, cũng hãy làm tốt điều đó. Hãy làm tốt đến nỗi khi người ta thấy bạn làm điều đó, họ sẽ muốn quay trở lại để xem bạn làm lần nữa, và họ sẽ muốn đưa những người khác đến để chỉ cho họ thấy bạn làm tốt việc mình làm đến thế nào.
Whatever you do, do it well. Do it so well that when people see you do it, they will want to come back and see you do it again, and they will want to bring others and show them how well you do what you do.

Tác giả:
Từ khóa: