Bạn càng yêu bản thân mình, bạn càng ít giống bất cứ ai khác, điều này khiến bạn trở nên độc nhất vô nhị.
The more you like yourself, the less you are like anyone else, which makes you unique.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-09-28T03:56:16+07:00 , DanhNgon.Net