Từ khóa: Ứng biến

Kim loại vì cứng mà hay gẫy, nước vì mềm mà được vẹn toàn.

Tác giả:
Từ khóa:

Người lúc nào cũng muốn thành công phải thay đổi hành vi của mình tùy thời.
Whosoever desires constant success must change his conduct with the times.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Người hơn ta thiệt thì dầu vậy
Đấy thắng, đây chùng, chẳng đứt đâu.

Tác giả:
Từ khóa:

Người quân tử hành sự phải giống như nước, ngăn nó ở lại trên núi cũng được, vung nó văng lên khỏi trán cũng được; vuông được, tròn được, biến hóa theo hình. Nên người quân tử có thể mềm mà không yếu, mạnh mà không cứng, cũng giống như nước. Trong thiên hạ còn có gì mềm yếu hơn nước, vậy nên mềm yếu thắng cứng mạnh.
君子為善若水, 擁之可以在山, 激之可以過顙能方能圓, 委曲隨形. 故君 子能柔而不弱, 能強而不剛, 如水之性也. 天下柔弱莫過於水, 是以柔弱勝剛強.Quân tử vi thiện nhược thủy, ủng chi khả dĩ tại sơn, kích chi khả dĩ quá tảng năng phương năng viên, ủy khúc tùy hình. Cố quân tử năng nhu nhi bất nhược, năng cường nhi bất cương, như thủy chi tính dã. Thiên hạ nhu nhược mạc quá vu thủy, thị dĩ nhu nhược thắng cương cường.

Tác giả:
Từ khóa:

Đừng để hoàn cảnh khắc họa bạn, hãy định nghĩa hoàn cảnh.
Don’t be inscribed by circumstances, circumscribe the circumstances.

Cách chúng ta phản ứng với tình huống quyết định cảm xúc của chúng ta.
It is the way we react to circumstances that determines our feelings.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Mọi chuyện diễn ra tốt nhất đối với những ai tận dụng tốt nhất cách mọi chuyện diễn ra.
Things work out best for those who make the best of how things work out.

Tác giả:
Từ khóa:

Có lòng thành thật mà không biết quyền biến cũng là điều dẫn đến nguy vong.

Tác giả:
Từ khóa:

Người ta thường nói, dại cũng chết mà khôn cũng chết, biết mới sống. Biết chính là tuệ giác biết tùy lúc tùy thời ứng xử nhịp nhàng. Không trụ, không chấp sống an nhiên, tùy duyên tiếp vật, lợi mình và lợi người… chính là minh triết trong cuộc sống mà mỗi người cần phải thực tập để thành tựu.

Kim vì cứng mà hay gẫy, nước vì mềm mà được toàn.

Tác giả:
Từ khóa:

Trong lịch sử lâu dài của loài người (và cả loài vật nữa), những ai học được cách cộng tác và ứng biến tài tình nhất sẽ sinh tồn.
In the long history of humankind (and animal kind, too) those who learned to collaborate and improvise most effectively have prevailed.

Khi không thể có được điều tốt nhất, nó có thể được tạo ra từ những điều đang có.
When the best things are not possible, the best may be made of those that are.

Tác giả:
Từ khóa:

Sai; phải, quấy; tốt, xấu; tài và bất tài… đều tùy thuộc vào sự uyển chuyển, tỉnh sáng của tâm. Phật pháp vốn là pháp bất định, nếu sống cứ chấp chặt một bên, ứng xử không hợp lúc hợp thời thì dễ chuốc lấy tai họa, khổ lụy. Bởi vậy, người trí tuy hay nhìn vào nội tâm, song ứng đối với ngoại giới luôn nhanh lẹ, khế cơ khế thời. Đôi lúc thấy như hay, đôi lúc nhìn như dở! Họ tùy duyên, song lại bất biến! Điểm chính là tâm tư phải bình an, tĩnh lặng thì mới có được sự hành xử sáng suốt, ít lỗi lầm.

Hạnh phúc thay cho những trái tim có thể uốn cong; chúng sẽ không bao giờ bị gãy.
Blessed are the hearts that can bend; they shall never be broken.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Nếu chúng ta biết tìm một con đường khác để đi thay vì mãi u sầu trong ngõ cụt, cuộc sống sẽ chắng còn điều gì đáng sợ.

Tác giả:
Từ khóa:

Mọi chuyện diễn ra tốt đẹp nhất cho người tận dụng được tốt nhất cách mà mọi chuyện diễn ra.
Things turn out best for the people who make the best of the way things turn out.

Tác giả:
Từ khóa:

Cuộc sống cũng giống như tấm chăn ngắn. Bạn kéo lên, ắt hẳn ngón chân sẽ lạnh, bạn kéo xuống và bờ vai run rẩy; nhưng những người vui vẻ xoay xở cuộn mình lại và trải qua một đêm thoải mái.
Life is like a blanket too short. You pull it up and your toes rebel, you yank it down and shivers meander about your shoulder; but cheerful folks manage to draw their knees up and pass a very comfortable night.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Cuộc sống là 10% những gì xảy ra với bạn và 90% là cách bạn đối phó chúng.

Tác giả:
Từ khóa:

Vật trong thiên hạ chẳng gì mềm bằng nước. Thế mà to vô hạn, sâu vô cùng.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Người mạnh là người biết mềm dẻo.

Tác giả:
Từ khóa: