Từ khóa: Trái đất

You’re on earth. There’s no cure for that.
Bạn đang ở trên trái đất này. Không có liều thuốc nào cho điều đó.

Tác giả:
Từ khóa:

Trái đất không cần lục địa mới, mà cần con người mới.
The earth does not need new continents, but new men.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Con người đã đánh mất khả năng nhìn xa và ngăn chặn. Rồi cuối cùng họ sẽ hủy diệt trái đất này.
Man has lost the capacity to foresee and to forestall. He will end by destroying the earth.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Trái đất ngập tràn chốn thiên đường.
Earth’s crammed with heaven.

Tác giả:
Từ khóa:

Tôi thấy biết ơn vì cơ hội được sống trên Trái đất tươi đẹp và kỳ diệu này. Vào buổi sáng, tôi thức dậy với cảm giác biết ơn.
I’m grateful for the opportunity to live on this beautiful and astonishing planet Earth. In the morning, I wake up with a sense of gratitude.

Tác giả:
Từ khóa: