Từ khóa: Xấu hổ

Nỗi tủi hổ là một cảm xúc ăn mòn tâm hồn.
Shame is a soul eating emotion.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Nếu chúng ta có thể chia sẻ câu chuyện của mình với người sẽ phản hồi lại với sự thông cảm và thấu hiểu, không có chỗ cho sự xấu hổ.
If we can share our story with someone who responds with empathy and understanding, shame can’t survive.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Tôi là người dễ xấu hổ nhất trên đời, nhưng bên trong tôi có chú sư tử chẳng chịu im miệng lại!
I was the shyest human ever invented, but I had a lion inside me that wouldn’t shut up!

Tác giả:
Từ khóa: ,

Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Sự xấu hổ ăn mòn từng phần trong ta tin tưởng rằng ta có thể thay đổi.
Shame corrodes the very part of us that believes we are capable of change.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Vinh quang xây trên nền ích kỷ là hối hận và xấu hổ.
Glory, built on selfish principles, is shame and guilt.

Bạn không trung thực, trừ phi thỉnh thoảng bạn vẫn thấy xấu hổ vì bản thân.
Unless you’re ashamed of yourself now and then, you’re not honest.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Chúng ta cần không bao giờ xấu hổ vì nước mắt của mình.
We need never be ashamed of our tears.

Tác giả:
Từ khóa: