Tác giả: Lord Byron

Danh tiếng là gì? Lợi thế vì được biết tới bởi những người mà bạn chẳng biết gì nhiều, và bởi những người mà bạn chẳng quan tâm gì mấy.

Tác giả:

There is no instinct like that of the heart.
Chẳng có bản năng nào như bản năng của trái tim.

Tác giả:

Ai là người theo bước vinh quang ra huyệt mộ?
Who tracks the steps of glory to the grave?

Tác giả:
Từ khóa:

Người bận rộn chẳng còn thời gian để khóc.
The busy have no time for tears.

Tác giả:
Từ khóa: ,

To have joy one must share it. Happiness was born a twin.
Để giữ được niềm vui bạn phải chia sẻ nó. Hạnh phúc chào đời đã là anh em sinh đôi.

Tác giả:

Con người thường tôn vinh những kẻ nhanh chóng lên cao trên nấc thang danh vọng, trong khi đó chẳng có thứ gì lên cao nhanh hơn là bụi, rơm và lông chim.
Men think highly of those who rise rapidly in the world; whereas nothing rises quicker than dust, straw, and feathers.

Tác giả:
Từ khóa:

Không chịu suy xét là người mù quáng, không thể suy xét là người ngu xuẩn và không dám suy xét là nô lệ.
Those who will not reason, are bigots, those who cannot, are fools, and those who dare not, are slaves.

Tác giả:
Từ khóa:

Trái tim của phụ nữ là một phần của thiên đường, nhưng cũng như bầu trời, nó thay đổi ngày đêm.

Tác giả:

Sự chịu đựng kéo dài khuất phục cả những kẻ can trường.
Prolonged endurance tames the bold.

Tác giả:
Từ khóa:

Những nụ hồng tình yêu làm đẹp vườn đời.
The roses of love glad the garden of life.

Tác giả:
Từ khóa: , ,

Vì sự thật luôn lạ lùng, còn lạ lùng hơn là hư cấu.
For truth is always strange; stranger than fiction.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Chẳng có bản năng nào như bản năng của trái tim.
There is no instinct like that of the heart.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Để biết niềm vui, phải biết chia sẻ. Hạnh phúc sinh ra từ hai thứ đó.
Pour connaître la joie, il faut partager. Le bonheur est né jumeau.

Tác giả:
Từ khóa: , ,

Thật hoài công nói với người khác rằng: hãy tin đi nhưng đừng suy xét – chẳng khác nào bạn nói: hãy ngủ đi nhưng đừng thức dậy.
It is useless to tell one not to reason but to believe – you might as well tell a man not to wake but sleep.

Tác giả:
Từ khóa:

Những người hy sinh vì đại nghĩa chẳng bao giờ thất bại.
They never fail who die in a great cause.

Tác giả:
Từ khóa:

Giọt sương của lòng trắc ẩn là nước mắt.
The dew of compassion is a tear.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Friendship is Love without his wings!

Tác giả:

Danh tiếng là gì? Lợi thế vì được biết tới bởi những người mà bạn chẳng biết gì nhiều, và bởi những người mà bạn chẳng quan tâm gì mấy.
What is fame? The advantage of being known by people of whom you yourself know nothing, and for whom you care as little.

Tác giả:
Từ khóa: , ,

Con người là trò tiêu khiển của hoàn cảnh khi mà hoàn cảnh tưởng chừng như là trò tiêu khiển của con người.
Men are the sport of circumstances when it seems circumstances are the sport of men.

Tác giả:
Từ khóa:

Người nhất nhất công bằng thật tàn nhẫn. Có ai sống trên thế gian này mà lúc nào cũng được phán xét công bằng?
He who is only just is cruel. Who on earth could live were all judged justly?

Tác giả:
Từ khóa:

Life’s enchanted cup sparkles near the brim.
Đời là cái chén nhiệm màu lấp lánh gần tới miệng.

Tác giả:

Friendship is love without his wings!
Tình bạn là tình yêu không có đôi cánh để bay đi!

Tác giả:

The great art of life is sensation, to feel that we exist, even in pain.
Nghệ thuật lớn nhất của cuộc đời là cảm xúc, cảm xúc rằng chúng ta đang sống, dù có là sống trong đau khổ.

Tác giả:

Nếu tôi không viết để trút sạch tư tưởng của mình, tôi sẽ phát điên mất.
If I don’t write to empty my mind, I go mad.

Tác giả:
Từ khóa: ,