Tác giả: Lord Byron

There is no instinct like that of the heart.
Chẳng có bản năng nào như bản năng của trái tim.

Tác giả:

To have joy one must share it. Happiness was born a twin.
Để giữ được niềm vui bạn phải chia sẻ nó. Hạnh phúc chào đời đã là anh em sinh đôi.

Tác giả:

Vì sự thật luôn lạ lùng, còn lạ lùng hơn là hư cấu.
For truth is always strange; stranger than fiction.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Trong nụ cười hứa hẹn vệt nước mắt.
Smiles form the channels of a future tear.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Thật hoài công nói với người khác rằng: hãy tin đi nhưng đừng suy xét – chẳng khác nào bạn nói: hãy ngủ đi nhưng đừng thức dậy.
It is useless to tell one not to reason but to believe – you might as well tell a man not to wake but sleep.

Tác giả:
Từ khóa:

Sự chịu đựng kéo dài khuất phục cả những kẻ can trường.
Prolonged endurance tames the bold.

Tác giả:
Từ khóa:

Friendship is Love without his wings!

Tác giả:

Ai là người theo bước vinh quang ra huyệt mộ?
Who tracks the steps of glory to the grave?

Tác giả:
Từ khóa:

Con người là trò tiêu khiển của hoàn cảnh khi mà hoàn cảnh tưởng chừng như là trò tiêu khiển của con người.
Men are the sport of circumstances when it seems circumstances are the sport of men.

Tác giả:
Từ khóa:

Đôi khi lời nói dối của những người ta yêu thương làm giảm bớt cho ta phiền muộn hơn là những lời nói thật.

Tác giả:

Nếu tôi không viết để trút sạch tư tưởng của mình, tôi sẽ phát điên mất.
If I don’t write to empty my mind, I go mad.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Những người hy sinh vì đại nghĩa chẳng bao giờ thất bại.
They never fail who die in a great cause.

Tác giả:
Từ khóa:

Con người thường tôn vinh những kẻ nhanh chóng lên cao trên nấc thang danh vọng, trong khi đó chẳng có thứ gì lên cao nhanh hơn là bụi, rơm và lông chim.
Men think highly of those who rise rapidly in the world; whereas nothing rises quicker than dust, straw, and feathers.

Tác giả:
Từ khóa:

Danh tiếng là gì? Lợi thế vì được biết tới bởi những người mà bạn chẳng biết gì nhiều, và bởi những người mà bạn chẳng quan tâm gì mấy.

Tác giả:

Người bận rộn chẳng còn thời gian để khóc.
The busy have no time for tears.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Giọt sương của lòng trắc ẩn là nước mắt.
The dew of compassion is a tear.

Tác giả:
Từ khóa: ,

The great art of life is sensation, to feel that we exist, even in pain.
Nghệ thuật lớn nhất của cuộc đời là cảm xúc, cảm xúc rằng chúng ta đang sống, dù có là sống trong đau khổ.

Tác giả:

All who joy would win must share it. Happiness was born a Twin.

Tác giả:

Đau khổ là tri thức, người biết nhiều nhất bi thương nhiều nhất, cây tri thức không phải cây đời.
Sorrow is knowledge, those that know the most must mourn the deepest, the tree of knowledge is not the tree of life.

Tác giả:
Từ khóa: , ,

Chẳng có bản năng nào như bản năng của trái tim.
There is no instinct like that of the heart.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Để giữ được niềm vui bạn phải chia sẻ nó. Hạnh phúc chào đời đã là anh em sinh đôi.
To have joy one must share it. Happiness was born a twin.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Không chịu suy xét là người mù quáng, không thể suy xét là người ngu xuẩn và không dám suy xét là nô lệ.
Those who will not reason, are bigots, those who cannot, are fools, and those who dare not, are slaves.

Tác giả:
Từ khóa:

Danh tiếng là gì? Lợi thế vì được biết tới bởi những người mà bạn chẳng biết gì nhiều, và bởi những người mà bạn chẳng quan tâm gì mấy.
What is fame? The advantage of being known by people of whom you yourself know nothing, and for whom you care as little.

Tác giả:
Từ khóa: , ,

Tôi không đau lòng vì quá khứ hạnh phúc hay hiểm nguy cận kề. Nỗi buồn khổ lớn nhất là tôi chẳng để lại sau lưng thứ gì khiến người ta phải rơi lệ.
For pleasures past I do not grieve, nor perils gathering near; My greatest grief is that I leave nothing that claims a tear.

Tác giả:
Từ khóa: