Tác giả: Marilyn Monroe

Tôi ích kỷ, thiếu kiên nhẫn và hơi bất cẩn. Tôi hay mắc lỗi, thiếu kiểm soát và có lúc không kiềm chế được mình. Nhưng nếu bạn không thể chấp nhận những thói xấu đó và coi đó là những thứ xấu xa thì đừng quan tâm đến điểm tốt của tôi.

I’m selfish, impatient and a little insecure. I make mistakes, I am out of control and at times hard to handle. But if you can’t handle me at my worst, then you sure as hell don’t deserve me at my best.

 

Tác giả:

Nụ cười là cách trang điểm đẹp nhất cho bất cứ người con gái nào.
A smile is the best makeup any girl can wear.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Cho người con gái đúng đôi giày, và nàng sẽ chinh phục thế giới.
Give a girl the right pair of shoes and she’ll conquer the world.

Tác giả:
Từ khóa: