Nước hoa truyền tin báo người phụ nữ đã đến, và kéo dài sự rời đi của nàng.
Perfume heralds a woman’s arrival and prolongs her departure.

0

Đăng ngày: bởi

vi 2020-08-09T04:34:10+07:00 DanhNgon.Net