Tác giả: Charles Dickens

Vẻ đường hoàng, thậm chí cả thánh thiện, đôi khi là vấn đề của áo choàng và áo gi-lê hơn là thứ nhiều người tưởng tượng.
Dignity, and even holiness too, sometimes, are more questions of coat and waistcoat than some people imagine.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Life is made of ever so many partings welded together.
Cuộc sống được tạo nên từ vô vàn thứ hàn gắn lại với nhau.

Tác giả:

Vĩ nhân chẳng bao giờ quá chú trọng tới cách ăn mặc.
Great men are seldom over-scrupulous in the arrangement of their attire.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Nuối tiếc là đặc tính tự nhiên của mái đầu bạc.
Regrets are the natural property of grey hairs.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Trò chuyện sôi nổi không bao giờ thay thế được gương mặt của người lấy hết tấm chân tình để khuyến khích người khác can đảm và trung thực.
Electric communication will never be a substitute for the face of someone who with their soul encourages another person to be brave and true.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Nỗi đau li biệt chẳng có nghĩa lý gì so với niềm vui tái ngộ.
The pain of parting is nothing to the joy of meeting again.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Chúng ta cần không bao giờ xấu hổ vì nước mắt của mình.
We need never be ashamed of our tears.

Tác giả:
Từ khóa:

Nếu không có người xấu thì sẽ chẳng có luật sư tốt.
If there were no bad people, there would be no good lawyers.

Tác giả:
Từ khóa:

Ý tưởng, giống như một hồn ma, cần phải bắt chuyện chút ít trước khi nó tự giới thiệu mình.
An idea, like a ghost, must be spoken to a little before it will explain itself.

Tác giả:
Từ khóa:

Sự quên mình luôn bi thương, nhưng là thứ bi thương được tự nguyện tạo ra.
Renunciation remains sorrow, though a sorrow borne willingly.

Tác giả:
Từ khóa:

Đây là thế giới để hành động, chứ không phải để nhăn nhó và lười nhác.
This is a world of action, and not for moping and droning in.

Hãy giữ trái tim không bao giờ chai cứng, và tâm tính không bao giờ kiệt sức, và bàn tay không bao giờ gây sự tổn thương.
Have a heart that never hardens, and a temper that never tires, and a touch that never hurts.

Tác giả:
Từ khóa: ,

There is a wisdom of the head, and a wisdom of the heart.
Có sự thông thái của tâm tưởng, va có sự thông thái của con tim.

Tác giả:

There are strings in the human heart that had better not be vibrated.
Có những sợi dây trong trái tim con người tốt nhất là không nên làm rung động.

Tác giả:

A loving heart is the truest wisdom.
Trái tim đang yêu là sự thông thái chân thực nhất.

Tác giả:

Gia đình là một cái tên, một ngôn từ mạnh mẽ; mạnh hơn lời của những pháp sư hay tiếng đáp của các linh hồn; đó là lời nguyện cầu hùng mạnh nhất.

Tác giả:

Fan the sinking flame of hilarity with the wing of friendship; and pass the rosy wine.
Hãy thổi bùng lên ngọn lửa vui tươi đang lịm tắt với đôi cánh của tình bằng hữu, và hãy chuyển cho nhau chén rượu lạc quan.

Tác giả:

Chính chúng ta rèn nên những xiềng xích chúng ta khoác trong đời.
We forge the chains we wear in life.

Tác giả:
Từ khóa:

Những người học được cách chịu đựng là những người gọi cả thế giới là anh em.
The men who learn endurance, are they who call the whole world, brother.

Tác giả:
Từ khóa:

Tiếng thở dài nhẹ nhàng đi cùng với hai, ba cái gật đầu nhỏ, là tiền lẻ của lòng trắc ẩn trong xã hội chung.
That sort of half sigh, which, accompanied by two or three slight nods of the head, is pity’s small change in general society.

Tác giả:
Từ khóa: ,

There is a wisdom of the head, and a wisdom of the heart.
Có sự thông thái của tâm tưởng, va có sự thông thái của con tim.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Cuộc sống được tạo nên từ vô vàn cuộc chia ly hàn gắn lại với nhau.
Life is made of ever so many partings welded together.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Sự khác nhau giữa xây dựng và sáng tác chính xác như sau: Thứ được xây dựng chỉ được yêu sau khi nó đã hoàn thành; nhưng thứ được sáng tác thì được yêu trước khi nó tồn tại.
The whole difference between construction and creation is exactly this: that a thing constructed can only be loved after it is constructed; but a thing created is loved before it exists.

Tác giả:
Từ khóa: ,