Tác giả: Epictetus

Sự giàu sang không nằm ở việc có nhiều tài sản, mà ở việc có ý mong muốn.
Wealth consists not in having great possessions, but in having few wants.

0
Tác giả:
Từ khóa: ,

Only the educated are free.

0
Tác giả:

Đầu tiên hãy biết mình là ai; và sau đó ăn mặc cho phù hợp.
Know, first, who you are; and then adorn yourself accordingly.

0
Tác giả:
Từ khóa:

Chỉ có một cách hạnh phúc, đó là ngừng lo lắng về những điều nằm ngoài sức mạnh của ý chí.
There is only one way to happiness, and that is to cease worrying about things which are beyond the power of our will.

1
Tác giả:
Từ khóa: , ,