Từ khóa: Ham muốn

Người ta bảo rằng ham muốn là sản phẩm của ý chí, nhưng điều ngược lại mới đúng: ý chí là sản phẩm của ham muốn.
It is said that desire is a product of the will, but the converse is in fact true: will is a product of desire.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Rất nhiều khi chúng ta xây dựng dựa trên ham muốn mãnh liệt. Thế nhưng khi ham muốn ấy cạn kiệt, chúng ta nghĩ rằng tình yêu đã cạn kiệt, nhưng thực ra chính ham muốn mới có ngày hết hạn. Chúng ta phải biết tình yêu chân thực là gì, và liệu có phải chúng ta thực sự đang yêu hay không.
A lot of time we build on lust that becomes very strong. Yet, when that lust wears off we think that love is running out, but really it’s the lust that had an expiration date. We have to know what real love is and if we’re really in-love.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Có hai cách để hạnh phúc: Hoặc giảm mong muốn hoặc tăng sự giàu có – thế nào cũng được – kết quả đều giống nhau, và mỗi người phải tự lựa chọn và đi theo cách mình thấy dễ dàng hơn.
There are two ways of being happy: We must either diminish our wants or augment our means – either may do – the result is the same and it is for each man to decide for himself and to do that which happens to be easier.

Chúng ta không thể ước những điều mình không biết.
We cannot wish for that we know not.

Tác giả:
Từ khóa: , ,

Nhu cầu của ta chẳng bao giờ bằng được ham muốn của ta.
Our necessities never equal our wants.

Tác giả:
Từ khóa:

Nhiều khi mình muốn bắt cái tâm phải yên lặng, và chính sự cố gắng đó lại làm cho tâm rối loạn thêm. Chúng ta cần tập để buông xả tất cả lòng ham muốn, dù là ham muốn giác ngộ. Có như vậy chúng ta mới được giải thoát.

Một người hỏi Đức Phật: Tôi muốn hạnh phúc.
Đức Phật nói: Trước tiên, loại bỏ cái ‘tôi’, đấy là tự ngã, sau đó loại bỏ ‘muốn’, đó là tham dục. Bây giờ thấy không, ngươi chỉ còn ‘hạnh phúc’.

Tác giả:
Từ khóa: , ,

Chúng ta không ham muốn gì bằng ham muốn những thứ không được có.
We desire nothing so much as what we ought not to have.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Nếu một người đạt được nửa số ham muốn của mình, anh ta sẽ phải chịu rắc rối gấp đôi.
If a man could have half of his wishes, he would double his troubles.

Tác giả:
Từ khóa:

Nếu bạn khát khao nhiều thứ, nhiều cũng sẽ trở thành ít.
If you desire many things, many things will seem few.

Tác giả:
Từ khóa:

Dập tắt ham muốn đầu tiên dễ hơn nhiều làm thỏa mãn những ham muốn theo sau nó.
It is much easier to suppress a first desire than to satisfy those that follow.

Tác giả:
Từ khóa:

Dưới con mồi thơm, tất có con cá chết.

Tác giả:
Từ khóa: