Vui sướng là phẩm chất của người thường. Thiên tài luôn phỏng đoán đâu đó có sự lộn xộn.
Gaiety is a quality of ordinary men. Genius always presupposes some disorder in the machine.

0

Đăng ngày: bởi

vi 2020-08-23T07:12:54+07:00 DanhNgon.Net