Tác giả: Charlie Chaplin

Tôi luôn có nhiều trở ngại trong cuộc đời. Nhưng đôi môi tôi không biết điều đó. Chúng luôn mỉm cười.
I have many problems in my life. But my lips don’t know that. They just keep smiling.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Chúng ta ai cũng muốn giúp người khác. Con người là thế. Chúng ta muốn sống bên hạnh phúc của nhau chứ không phải sự khổ sở của nhau.
We all want to help one another. Human beings are like that. We want to live by each other’s happiness, not by each other’s misery.

Đây là một thế giới tàn nhẫn, và người ta phải tàn nhẫn để đối phó với nó.
This is a ruthless world and one must be ruthless to cope with it.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Con người là thiên tài khi đứng một mình. Nhưng đám đông con người thì tạo ra con quái vật không đầu, một thằng ngu lớn lao, tàn bạo đi bất cứ nơi nào bị thúc.
Man as an individual is a genius. But men in the mass form the headless monster, a great, brutish idiot that goes where prodded.

Tôi không có nhiều kiên nhẫn với vật đẹp đẽ cần phải giải thích mới hiểu được. Nếu nó cần thêm diễn giải từ ai khác ngoài người tạo ra nó, thì tôi tự hỏi liệu nó đã làm trọn mục đích của nó chưa?
I do not have much patience with a thing of beauty that must be explained to be understood. If it does need additional interpretation by someone other than the creator, then I question whether it has fulfilled its purpose.

Tác giả:
Từ khóa: ,

To help a friend in need is easy, but to give him your time is not always opportune.
Giúp bạn bè khi họ cần thật dễ dàng, nhưng dành cho họ thời gian không phải lúc nào cũng thuận lợi.

Tác giả:

Tôi thích đi dưới mưa để không ai thấy tôi đang khóc.
I always like walking in the rain, so no one can see me crying.

Ngôn từ rất rẻ. Thứ to nhất bạn có thể nói là ‘con voi’.
Words are cheap. The biggest thing you can say is ‘elephant’.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Tôi không tin công chúng biết mình muốn gì; đó là kết luận tôi thu được từ sự nghiệp của mình.
I don’t believe that the public knows what it wants; this is the conclusion that I have drawn from my career.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Sự căm thù của con người sẽ trôi qua, và những kẻ độc tài rồi sẽ chết, và sức mạnh chúng cướp của nhân dân sẽ trở về với nhân dân. Và chừng nào con người còn chết đi, tự do sẽ không bao giờ tàn lụi.
The hate of men will pass, and dictators die, and the power they took from the people will return to the people. And so long as men die, liberty will never perish.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Tôi nghĩ một trong những điều trớ trêu của cuộc đời là gây ra sai lầm vào đúng lúc.
I suppose that’s one of the ironies of life doing the wrong thing at the right moment.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Giúp bạn bè khi họ cần thật dễ dàng, nhưng dành cho họ thời gian không phải lúc nào cũng thuận lợi.
To help a friend in need is easy, but to give him your time is not always opportune.

Life is a tragedy when seen in close-up, but a comedy in long-shot.
Cuộc đời là bi kịch khi quay gần, nhưng là hài kịch khi quay xa.

Tác giả:

Kẻ độc tài giải phóng chính mình, nhưng lại nô dịch hóa nhân dân.
Dictators free themselves, but they enslave the people.

Tác giả:
Từ khóa:

Bản chất thực sự của một người đàn ông xuất hiện khi anh ta say xỉn.
A man’s true character comes out when he’s drunk.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Tuyệt vọng là ma túy. Nó ru ngủ trí óc vào sự dửng dưng.
Despair is a narcotic. It lulls the mind into indifference.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Tại sao thi ca lại phải khiến người ta hiểu được?
Why should poetry have to make sense?

Tác giả:
Từ khóa:

Điều đáng buồn nhất tôi tưởng tượng ra được là quen với sự xa hoa.
The saddest thing I can imagine is to get used to luxury.

Tác giả:
Từ khóa:

Cuộc đời là bi kịch khi quay gần, nhưng là hài kịch khi quay xa.
Life is a tragedy when seen in close-up, but a comedy in long-shot.

Tác giả:
Từ khóa: ,