Tác giả: Tục ngữ Nam Phi

Đừng ruồng bỏ người vợ của mình chỉ vì một lý do.

Tác giả:

Lời đề nghị của kẻ nghèo được xét đến sau cùng.

Tác giả:

Cái thìa quá to không múc được mật ong trong hũ.

Tác giả:

Tức giận gây nên tức giận, tình yêu sinh ra tình yêu.

Tác giả:

Cho dù con gà trống không gáy thì một ngày mới vẫn cứ bắt đầu.

Tác giả: