Tác giả: Warren Buffett

Những khoản đầu tư tốt nhất bạn có thể lập là đầu tư vào bản thân mình… Bạn càng học hỏi, bạn sẽ càng kiếm được nhiều tiền.
The best investment you can make, is an investment in yourself… The more you learn, the more you’ll earn.

Việc đầu tư thành công tốn thời gian, đòi hỏi kỷ luật và sự kiên nhẫn. Cho dù tài năng hay nỗ lực lớn đến bao nhiêu, có những chuyện cần phải có thời gian. Bạn không thể tạo ra đứa trẻ trong một tháng bằng cách làm chín người phụ nữ mang bầu.
Successful Investing takes time, discipline and patience. No matter how great the talent or effort, some things just take time: You can’t produce a baby in one month by getting nine women pregnant.

Tác giả:
Từ khóa:

Mất hai mươi năm để xây dựng danh tiếng và năm phút để hủy hoại nó. Nếu bạn nghĩ về điều đó, bạn sẽ làm mọi việc khác di.
It takes 20 years to build a reputation and five minutes to ruin it. If you think about that, you’ll do things differently.

Tác giả:
Từ khóa:

Nếu bạn không tìm được cách kiếm tiền trong khi ngủ, bạn sẽ làm việc cho tới khi chết.
If you don’t find a way to make money while you sleep, you will work until you die.

Tác giả:
Từ khóa:

Đừng tiết kiệm thứ gì còn lại sau khi chi tiêu, mà hãy chi tiêu thứ gì còn lại sau khi tiết kiệm.
Do not save what is left after spending, but spend what is left after saving.

Tác giả:
Từ khóa:

Ta không cần phải thông minh hơn những người khác. Ta phải có kỷ luật hơn những người khác.
We don’t have to be smarter than the rest. We have to be more disciplined than the rest.

Tác giả:
Từ khóa:

Rủi ro đến từ việc không biết mình đang làm gì.
Risk comes from not knowing what you’re doing.

Tác giả:
Từ khóa: