Tác giả: Phật học Trung Hoa

Đừng khẳng định về cách nghĩ của mình quá, như vậy sẽ đỡ phải hối hận hơn.
不要太肯定自己的看法,这样子比较少后悔。

Tác giả:
Từ khóa:

Tới là ngẫu nhiên, đi là tất nhiên. Cho nên bạn phải tùy duyên bất biến, bất biến tùy duyên.
来是偶然的,走是必然的。所以你必须,随缘不变,不变随缘。

Tác giả:
Từ khóa:

Bạn có thể có tình yêu nhưng đừng nên dính mắc, vì chia ly là lẽ tất nhiên.
你可以拥有爱,但不要执著,因为分离是必然的。

Tác giả:
Từ khóa:

Mục đích tu hành
Không phải vì
Để chúng ta không già
Bất tử, bất cùng
Mà là vì
Để chúng ta càng thêm từ bi
Càng có trí tuệ
Càng đem lợi ích tới chúng sinh…
修行的目地,
不是為了
讓我們不老、
不死、不窮,
而是為了…
讓我們更加慈悲、
更有智慧、
更能利益眾生…

Tác giả:
Từ khóa:

Người âm thầm quan tâm chúc phúc người khác, đó là một sự bố thí vô hình.
默默的关怀与祝福别人,那是一种无形的布施。

Tác giả:
Từ khóa:

Đừng lãng phí sinh mạng của mình trong những chốn mà nhất định bạn sẽ ân hận.
不要浪费你的生命在你一定会后悔的地方上。

Tác giả:
Từ khóa:

Một người nếu tự đáy lòng không thể tha thứ cho kẻ khác, thì lòng họ sẽ không bao giờ được thanh thản.
一个人如果不能从内心去原谅别人,那他就永远不会心安理得。

Tác giả:
Từ khóa: ,

Mỗi người ai cũng có mạng sống, nhưng không phải ai cũng hiểu được điều đó, thậm chí trân quý mạng sống của mình hơn. Người không hiểu được mạng sống thì mạng sống đối với họ mà nói chính là một sự trừng phạt.
每一个人都拥有生命,但并非每个人都懂得生命,乃至于珍惜生命。不了解生命的人,生命对他来说,是一种惩罚。

Tác giả:
Từ khóa:

Có lòng thương yêu vô tư thì sẽ có tất cả.
拥有一颗无私的爱心,便拥有了一切。

Tác giả:
Từ khóa:

Thành thật đối diện với mâu thuẫn và khuyết điểm trong tâm mình, đừng lừa dối chính mình.
诚实的面对你内心的矛盾和污点,不要欺骗你自己。

Nếu bạn không tự chuốc phiền não cho mình, thì người khác vĩnh viễn không thể khiến bạn phiền não. Bạn phiền não vì chính tâm bạn, bạn không buông xuống nổi. Vì chính tâm bạn không buông xuống nổi.
如果你不给自己烦恼,别人也永远不可能给你烦恼。因为你自己的内心,你放不下。

Bạn bất cứ lúc nào cũng phải nhận mệnh, bởi bạn là con người.
你随时要认命,因为你是人。

Tác giả:
Từ khóa:

永远扭曲别人善意的人,无药可救。
Người luôn e dè với thiện ý của người khác thì hết thuốc cứu chữa.

Tác giả:
Từ khóa:

Nếu có thể đứng ở góc độ của người khác để nghĩ cho họ thì đó mới là từ bi.
凡是能站在别人的角度为他人着想,这个就是慈悲。

Tác giả:
Từ khóa:

Có lúc chúng ta muốn thầm hỏi mình, chúng ta đang đeo đuổi cái gì? Chúng ta sống vì cái gì?
有时候我们要冷静问问自已,我们在追求什么?我们活着为了什么?

Tác giả:
Từ khóa:

Sự chấp trước của ngày hôm nay sẽ là niềm hối hận cho ngày mai.
今日的执著,会造成明日的后悔。

Tác giả:
Từ khóa: ,

Bạn đừng có thái độ bất mãn người ta hoài, bạn phải quay về kiểm điểm chính mình mới đúng. Bất mãn người khác là chuốc khổ cho chính bạn.
你不要一直不满人家, 你应该一直检讨自己才对。不满人家,是苦了你自己。

Tác giả:
Từ khóa:

Mỗi một vết thương đều là một sự trưởng thành.
每一种创伤,都是一种成熟。

Thời gian sẽ trôi qua, để thời gian xóa sạch phiền não của bạn đi.
时间总会过去的,让时间流走你的烦恼吧!

Từ bi là vũ khí tốt nhất của chính bạn.
慈悲是你最好的武器。

Tác giả:
Từ khóa:

Ưu phiền sinh ra từ cố chấp, tai họa sinh ra từ cố chấp.
忧生于执著,患生于执著。

Tác giả:
Từ khóa:

Đừng vì một chút tranh chấp mà xa lìa tình bạn chí thân của bạn, cũng đừng vì một chút oán giận mà quên đi thâm ân của người khác.
不要因为小小的争执,远离了你至亲的好友,也不要因为小小的怨恨,忘记了别人的大恩。

Nhân quả không nợ chúng ta thứ gì, cho nên xin đừng oán giận.
因果不曾亏欠过我们什么,所以请不要抱怨。

Tác giả:
Từ khóa:

Khi nào bạn thật sự buông xuống thì lúc ấy bạn sẽ hết phiền não.
你什么时候放下,什么时候就没有烦恼。