Tác giả: Christina Rossetti

Ở nơi đâu những bài hát tôi từng biết,
Ở nơi đâu những âm điệu tôi từng hát
Tôi đã quên đi mọi thứ
Tôi từng biết thủa xa xưa.
Where are the songs I used to know,
Where are the notes I used to sing?
I have forgotten everything
I used to know so long ago.

Tác giả:
Từ khóa:

Thà quên mà có thể mỉm cười còn hơn nhớ và buồn bã.
Better by far you should forget and smile that you should remember and be sad.

Tác giả:
Từ khóa:

Một ngày ở nông thôn
Đáng giá cả tháng ở thành thị
One day in the country 
Is worth a month in town

Tác giả:
Từ khóa:

Ai đã từng nhìn thấy gió? Tôi và bạn đều chưa từng: Nhưng khi cây cối cúi đầu, chính là gió đang đi qua đấy.
Who has seen the wind? Neither you nor I: But when the trees bow down their head, The wind is passing by.

Tác giả:
Từ khóa:

Thà quên đi và mỉm cười còn hơn ghi nhớ và buồn bã.
Better by far you should forget and smile than that you should remember and be sad.

Tác giả:
Từ khóa:

Sự im lặng du dương hơn bất kỳ bài hát nào.
Silence is more musical than any song.

Tác giả:
Từ khóa:

Con đường lên đồi có hoàn toàn vòng vèo không?
    Có đấy, vòng vèo đến tận cuối đường.
Hành trình của một ngày có tốn cả ngày không?
    Từ sáng đến tối đấy, bạn của tôi ạ.
Does the road wind up-hill all the way?
    Yes, to the very end.
Will the day’s journey take the whole long day?
    From morn to night, my friend.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Có điều gì đáng buồn hơn công việc không được hoàn thành không? Có chứ, công việc chưa bao giờ được bắt đầu.
Can anything be sadder than work left unfinished? Yes, work never begun.