Tác giả: Menander

Kết giao với người sáng suốt và bạn sẽ trở nên sáng suốt.
By associating with wise people you will become wise yourself.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Tóc bạc không sinh ra sự khôn ngoan.
It is not white hair that engenders wisdom.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Văn hóa khiến tất cả con người trở nên dịu dàng.
Culture makes all men gentle.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Người lao động chăm chỉ không bao giờ cần tuyệt vọng, bởi tất cả đều đạt được bằng sự chăm chỉ và lao động.
He who labors diligently need never despair, for all things are accomplished by diligence and labor.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Sự giàu sang che giấu vô số phiền muộn.
Riches cover a multitude of woes.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Con người phải sẵn sàng cho mọi sự kiện trong đời, bởi không có gì là bền vững.
Man must be prepared for every event of life, for there is nothing that is durable.

Tác giả:
Từ khóa:

Có thể thấy được tính cách của một người qua cách anh ta nói chuyện.
The character of a man is known from his conversations.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Sự bắt đầu cơ bản của cái ác là lòng tốt quá thừa thãi.
The chief beginning of evil is goodness in excess.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Bạn đồng hành xấu làm tha hóa tính cách tốt.
Bad company corrupts good character.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Người có ý chí vượt qua tất cả sự nặng nhọc có thể đạt được bất cứ mục tiêu nào.
The person who has the will to undergo all labor may win any goal.

Tác giả:
Từ khóa: , ,

Kiếm làm tổn hại thân thể, ngôn từ làm tổn thương tâm hồn.
The sword the body wounds, sharp words the mind.

Tác giả:
Từ khóa: , ,

Người bỏ chạy có thể lại tiếp tục chiến đấu.
The man who runs may fight again.

Tác giả:
Từ khóa: ,