Chỉ có ba điều cần nhớ là trong sạch, siêng năng, cẩn thận. Biết ba điều đó là biết giữ mình.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-11-14T10:06:49+07:00 , , DanhNgon.Net