Tác giả: Gertrude Stein

Thất bại thực sự không cần lí lẽ ngụy biện. Bản thân nó đã là kết thúc.
A real failure does not need an excuse. It is an end in itself.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Rốt cuộc thì tất cả mọi người, hay nói đúng hơn, tất cả những ai cầm bút viết đều thích sống bên trong bản thân để có thể nói lên điều gì ở bên trong mình. Đó là vì sao người viết văn có hai đất nước, một là nơi họ thuộc về, và một là nơi họ thực sự sống. Đất nước thứ hai đầy lãng mạn, và tách rời khỏi họ, nó không có thực, nhưng nó thực sự ở đó.
After all everybody, that is, everybody who writes is interested in living inside themselves in order to tell what is inside themselves. That is why writers have to have two countries, the one where they belong and the one in which they live really. The second one is romantic, is is separate from themselves, it is not real but it is really there.

Tác giả:
Từ khóa:

Bạn phải biết mình muốn gì thì mới đạt được nó.
You have to know what you want to get it.

Tác giả:
Từ khóa:

Vỡ mộng đối với cuộc sống là phát hiện ra chẳng ai thực sự hoàn toàn tán động với mình về bất cứ chuyện gì.
Disillusionment in living is finding that no one can really ever be agreeing with you completely in anything.

Tác giả:
Từ khóa:

Đây là bài học mà giáo viên lịch sử dạy: sự lặp lại.
This is the lesson that history teaches: repetition.

Tác giả:
Từ khóa:

Chính là bản tính tự nhiên khi ta đắm mình vào ảo ảnh của hy vọng. Chúng ta dễ nhắm mắt lại trước mỹ nhân ngư, cho đến khi bị nàng quyến rũ đi vào cõi chết.
It is natural to indulge in the illusions of hope. We are apt to shut our eyes to that siren until she allures us to our death.

Tác giả:
Từ khóa: , ,

Biết đâu là việc của mình và đâu không phải là việc của mình vô cùng cần thiết.
It is awfully important to know what is and what is not your business.

Tác giả:
Từ khóa:

Lòng biết ơn trong im lặng chẳng có ý nghĩa gì với bất cứ ai.
Silent gratitude isn’t very much to anyone.

Tác giả:
Từ khóa:

Tình yêu là sự cả gan khéo léo cần thiết để chia sẻ đời sống nội tâm.
Love is the skillful audacity required to share an inner life.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Người ta thu được quá nhiều thông tin suốt cả ngày trời đến nỗi người ta chẳng còn biết thế nào là lẽ thường.
Everybody gets so much information all day long that they lose their common sense.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Cà phê không chỉ là một loại đồ uống; nó là thứ gì đó đang xảy ra. Không phải mốt thời thượng, mà giống như một sự kiện, một nơi để đến, nhưng không giống như một địa điểm, mà giống như nơi nào đó bên trong bản thân. Nó cho bạn thời gian, nhưng không phải thực sự là giờ và phút, mà một cơ hội để làm chính mình, và uống cốc thứ hai.
Coffee is a lot more than just a drink; it’s something happening. Not as in hip, but like an event, a place to be, but not like a location, but like somewhere within yourself. It gives you time, but not actual hours or minutes, but a chance to be, like be yourself, and have a second cup.

Tác giả:
Từ khóa:

It is very easy to love alone.

Tác giả:

Khi họ một mình, họ muốn ở bên người khác, và khi họ ở bên người khác, họ lại muốn ở một mình. Con người chính là như vậy.
When they are alone they want to be with others, and when they are with others they want to be alone. After all, human beings are like that.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Nhà văn nên viết bằng mắt và họa sĩ nên vẽ bằng tai.
A writer should write with his eyes and a painter paint with his ears.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Ai cũng biết nếu bạn quá cẩn thận, bạn quá chú tâm vào việc phải cẩn thận đến mức chắc chắn bạn sẽ vấp phải cái gì đó.
Everybody knows if you are too careful you are so occupied in being careful that you are sure to stumble over something.

Tác giả:
Từ khóa:

Nếu xét đến việc mọi thứ đều nguy hiểm đến thế nào, chẳng có gì thực sự đáng sợ.
Considering how dangerous everything is, nothing is really very frightening.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Cộng sản là những người tưởng tượng rằng mình có một tuổi thơ bất hạnh.
Communists are people who fancied that they had an unhappy childhood.

Tác giả:
Từ khóa:

Người nghệ sĩ sáng tác qua việc xác định thế giới bên trong bản thân mình.
The artist works by locating the world in himself.

Tác giả:
Từ khóa:

It is very easy to love alone.

Tác giả:

Với tôi, viết và đọc đồng nghĩa với sự tồn tại.
Writing and reading is to me synonymous with existing.

Tác giả:
Từ khóa: