Tác giả: Publilius Syrus

Con người chúng ta đều bình đẳng trước cái chết.
As men, we are all equal in the presence of death.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Một kế hoạch không cho phép sửa đổi là một kế hoạch tồi.
It is a bad plan that admits of no modification.

Tác giả:
Từ khóa:

Điều thu được từ cái ác chẳng khác nào điều mất.
Lucrum malum aequale dispendio.

Tác giả:
Từ khóa: ,