Tác giả: Paul Tournier

Không người nào có thể tự nhiên trưởng thành trên đời này và có một cuộc sống hoàn hảo mà không có ít nhất một người hiểu mình.”

Tác giả:

Để thực sự thấu hiểu, chúng ta cần lắng nghe, không phải cần trả lời. Chúng ta cần lắng nghe kiên trì và chăm chú. Để giúp đỡ bất cứ ai mở cửa trái tim, chúng ta phải cho người đó thời gian, chỉ hỏi vài câu hỏi, cẩn thận hết sức có thể để giúp anh ta thổ lộ tốt hơn về trải nghiệm của mình.
In order to really understand, we need to listen, not reply. We need to listen long and attentively. In order to help anybody to open his heart we have to give him time, asking only a few questions, as carefully as possible in order to help him better explain his experience.

Tác giả:
Từ khóa:

Không giống như người ta thường nghĩ, hầu hết các căn bệnh không đột ngột ập đến tấn công ta. Nền tảng của chúng đã được xây dựng trong hàng năm trời với chế độ ăn sai lầm, sự phóng túng không điều độ, sự lao lực quá mức, và những xung đột nội tâm về đạo đức, chầm chậm xói mòn sinh lực của chúng ta.
Most illnesses do not, as is generally thought, come like a bolt out of the blue. The ground is prepared for years through faulty diet, intemperance, overwork, and moral conflicts, slowly eroding the subject’s vitality.

Tác giả:
Từ khóa:

Hãy lắng nghe tất cả những cuộc đối thoại của thế giới này, giữa các quốc gia cũng như giữa các cá nhân. Chúng hầu như là những cuộc đối thoại của người điếc.
Listen to all the conversations of our world, between nations as well as between individuals. They are, for the most part, dialogues of the deaf.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Ở trung tâm của tính cách là nhu cầu cảm thấy đáng được yêu mà không cần phải đạt đủ điều kiện cho sự chấp nhận đó.
At the heart of personality is the need to feel a sense of being lovable without having to qualify for that acceptance.

Tác giả:
Từ khóa:

Khi không còn cơ hội nào cho nghi ngờ, cũng không còn cơ hội nào cho tin tưởng.
Where there is no longer any opportunity for doubt, there is no longer any opportunity for faith either.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Sớm hay muộn, người thắng là người nghĩ mình có thể.
Sooner or later, those who win are those who think they can.

Thật đáng buồn cho người cố gắng giữ mình khách quan và có góc nhìn rộng mở: ai cũng sẽ coi anh ta là kẻ địch.
Woe to the man who tries to remain objective and to maintain a wide perspective: every one will label him as an enemy.

Tác giả:
Từ khóa:

Không người nào có thể tự do trưởng thành trên đời này và có một cuộc sống hoàn hảo mà không có ít nhất một người hiểu.
No one can develop freely in this world and find a full life without feeling understood by at least one person.

Sự chấp nhận trong cuộc đời mỗi người không liên quan gì tới bỏ cuộc; nó không có nghĩa là chạy trốn khỏi tranh đấu. Ngược lại, nó có nghĩa là chấp nhận đời khi đời đến, với tất cả điều bất lợi của di truyền, của nỗi thống khổ, của sự phức tạp về tâm lý và những bất công.
Acceptance of one’s life has nothing to do with resignation; it does not mean running away from the struggle. On the contrary, it means accepting it as it comes, with all the handicaps of heredity, of suffering, of psychological complexes and injustices.

Tác giả:
Từ khóa:

Cuộc sống phiêu lưu không phải là cuộc sống không có sợ hãi, mà ngược lại, là cuộc sống với hiểu biết toàn diện về mọi loại sợ hãi, cuộc sống mà chúng ta tiến về phía trước bất chấp nỗi sợ.
The adventurous life is not one exempt from fear, but on the contrary, one that is lived in full knowledge of fears of all kinds, one in which we go forward in spite of our fears.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Rất rõ ràng rằng giữa yêu thương và thấu hiếu có mối liên hệ rất gần… Ai yêu thương sẽ thấu hiểu, và ai thấu hiểu sẽ yêu thương. Người cảm thấy được mình được hiểu sẽ cảm thấy được yêu thương, và người cảm thấy được yêu thương chắc chắn cảm thấy mình được hiểu.
It is quite clear that between love and understanding there is a very close link… He who loves understands, and he who understands loves. One who feels understood feels loved, and one who feels loved feels sure of being understood.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Mọi thứ đáng giá trong đời đều đáng sợ. Chọn trường, chọn nghề, kết hôn, có con – tất cả đều đáng sợ. Nếu không đáng sợ, nó đã không đáng giá.
Everything that is worthwhile in life is scary. Choosing a school, choosing a career, getting married, having kids – all those things are scary. If it is not fearful, it is not worthwhile.

Tác giả:
Từ khóa:

Không gì làm chúng ta cô đơn hơn những bí mật của mình.
Nothing makes us so lonely as our secrets.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Sooner or later, those who win are those who think they can.
Sớm hay muộn, người thắng là người nghĩ mình có thể.

Tác giả: