Tác giả: Tolkien

Không phải ai đi lang thang cũng lạc đường.
Not all those who wander are lost.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Từng chút từng chút một, người ta đi xa.
Little by little, one travels far.

Tác giả:
Từ khóa:

Công việc không bao giờ được bắt đầu là công việc mất lâu nhất để kết thúc.
It’s the job that’s never started as takes longest to finish.

Tác giả:
Từ khóa:

Nhiều người đang sống đáng phải chết. Và một số người đã chết đáng được sống. Anh có thể trao điều đó cho họ không? Vậy đừng quá vội vã phán xét ai phải chết. Bởi ngay cả người sáng suốt nhất cũng không thể thấy hết mọi mặt.
Many that live deserve death. And some that die deserve life. Can you give it to them? Then do not be too eager to deal out death in judgement. For even the very wise cannot see all ends.

Tác giả:
Từ khóa:

Ở sau góc quanh vẫn có thể còn có
Nẻo đường mới hay cánh cổng bí mật chờ đợi ta
Still round the corner there may wait
A new road or a secret gate.

Tác giả:
Từ khóa:

Và tuyết đến sau ngọn lửa, và ngay cả loài rồng cũng phải gặp kết thúc của mình.
So comes snow after fire, and even dragons have their endings.

Tác giả:
Từ khóa:

Tôi sẽ không nói, đừng khóc, bởi không phải giọt nước mắt nào cũng xấu.
I will not say, do not weep, for not all tears are an evil.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Sức mạnh thể chất chẳng quan trọng, quan trọng là sức mạnh của tinh thần.
It is not the strength of the body that counts, but the strength of the spirit.

Tác giả:
Từ khóa:

Đấy là một việc nguy hiểm, chuyện ra khỏi cửa ấy mà. Cháu bước lên đường, và nếu cháu không cẩn thận chân mình, sẽ chẳng biết được cháu rồi sẽ dạt tới đâu.
It’s a dangerous business, going out of your door. You step onto the road, and if you don’t keep your feet, there’s no telling where you might be swept off to.

Tác giả:
Từ khóa:

Sống với đức tin đi cùng với tiếng gọi của điều gì đó lớn lao hơn chỉ biết hèn nhát tự bảo vệ bản thân.
Living by faith includes the call to something greater than cowardly self-preservation.

Tác giả:
Từ khóa: