Ở sau góc quanh vẫn có thể còn có
Nẻo đường mới hay cánh cổng bí mật chờ đợi ta
Still round the corner there may wait
A new road or a secret gate.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-11-08T09:58:30+07:00 DanhNgon.Net