Từ khóa: Giáo viên

Ảnh hưởng của người thầy là vĩnh cửu. Ta không thể biết được khi nào thì ảnh hưởng ấy dừng.
A teacher affects eternity; he can never tell where his influence stops.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Trẻ nhỏ thật sự là phép màu nhiệm, và điều này nên được người giáo viên cảm nhận một cách sâu sắc.
The child is truly a miraculous being, and this should be felt deeply by the educator.

Tác giả:
Từ khóa:

Người thầy dạy mà không truyền cảm hứng cho học trò muốn học cũng chính là nện búa vào một tấm sắt lạnh ngắt.
A teacher who is attempting to teach without inspiring the pupil with a desire to learn is hammering on cold iron.

Tác giả:
Từ khóa:

Làm sao đứa trẻ có thể học được trở thành một người công dân tự do và có trách nhiệm khi mà chính người thầy của mình bị giới hạn?
How can the child learn to be a free and responsible citizen when the teacher is bound?

Tác giả:
Từ khóa:

Tôi tin rằng vị trí và công việc của người giáo viên ở trường học nên được hiểu theo cơ sở này. Người giáo viên không đến trường để ép buộc những ý tưởng nhất định, hay để hình thành những thói quen nhất định cho đứa trẻ, mà người giáo viên ở đó như là một thành viên của cộng đồng để lựa chọn những ảnh hưởng có thể tác động đến trẻ và trợ giúp trẻ phản ứng lại những ảnh hưởng này theo cách đúng.
I believe that the teacher’s place and work in the school is to be interpreted from this same basis. The teacher is not in the school to impose certain ideas or to form certain habits in the child, but is there as a member of the community to select the influences which shall affect the child and to assist him in properly responding to these influences.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Công việc của chúng tôi không phải là truyền dạy, mà là giúp đỡ trí tuệ thẩm thấu trong sự phát triển. Sẽ tuyệt diệu làm sao nếu với sự giúp đỡ của chúng tôi, nếu với việc đối xử với trẻ một cách thông minh, nếu với việc thấu hiểu nhu cầu cuộc sống thể chất và với việc nuôi dưỡng trí tuệ trẻ, chúng tôi có thể kéo dài sự hoạt động của trí tuệ thẩm thấu ấy.
Our work is not to teach, but to help the absorbent mind in its work of development. How marvelous it would be if by our help, if by an intelligent treatment of the child, if by understanding the needs of his physical life and by feeding his intellect, we could prolong the period of functioning of the absorbent mind!

Tác giả:
Từ khóa: ,

Một người thầy thực sự là một người bảo vệ học sinh khỏi chính tầm ảnh hưởng của mình. Ông truyền cảm hứng cho học trò biết nghi ngờ bản thân mình. Ông dẫn dắt học trò rời mắt khỏi mình và hướng đến tinh thần thôi thúc họ. Ông không cần đến sự phục tùng.
The true teacher defends his pupils against his own personal influence. He inspires self-distrust. He guides their eyes from himself to the spirit that quickens him. He will have no disciple.

Tác giả:
Từ khóa:

Người thầy tốt nhất là người thầy khơi gợi chứ không giáo điều, và truyền cho học trò mình mong muốn tự dạy bản thân.
The best teacher is the one who suggests rather than dogmatizes, and inspires his listener with the wish to teach himself.

Tác giả:
Từ khóa:

Mỗi đứa trẻ đi qua trong hành lang đều có một câu chuyện cần được lắng nghe. Có lẽ bạn chính là người có duyên nghe câu chuyện ấy.
Every child you pass in the hall has a story that needs to be heard. Maybe you are the one meant to hear it.

Tác giả:
Từ khóa:

Tình trạng lý tưởng, tôi thừa nhận chính là con người theo bản năng đã đúng; Nhưng vì tất cả chúng ta đều có thể sẽ lạc đường, điều hợp lý là học hỏi từ người có thể truyền dạy.
The ideal condition would be, I admit, that men should be right by instinct; But since we are all likely to go astray, the reasonable thing is to learn from those who can teach.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Người không chịu tìm kiếm lời khuyên của người khác cuối cùng sẽ đi tới con đường hủy diệt. Người thầy sẽ giúp bạn nhận thức được những điểm yếu của mình và can đảm đối mặt với chúng. Mối kết nối giữa người thầy và người trò giúp ta không lạc khỏi con đường đã lựa chọn cho tới điểm cuối cùng.
One who refuses to seek the advice of others will eventually be led to a path of ruin. A mentor helps you to perceive your own weaknesses and confront them with courage. The bond between mentor and protégé enables us to stay true to our chosen path until the very end.

Người thầy không bao giờ có thể thực sự dạy dỗ trừ phi chính mình vẫn còn học hỏi. Một cây đèn chẳng thể đốt lên một cây đèn khác trừ phi chính nó đang tự cháy. Người thầy đã đi đến cùng sự học hỏi, mang theo tri thức không vận động và chỉ lặp đi lặp lại bài giảng cho học trò, chỉ có thể chất đầy tâm trí trò chứ không thể thúc đẩy nó.
A teacher can never truly teach unless he is still learning himself. A lamp can never light another lamp unless it continues to burn its own flame. The teacher who has come to the end of his subject, who has no living traffic with his knowledge but merely repeats his lesson to his students, can only load their minds, he cannot quicken them…

Tác giả:
Từ khóa: ,

Nghệ thuật tối thượng của người thầy là đánh thức niềm vui trong sự diễn đạt và tri thức sáng tạo.
It is the supreme art of the teacher to awaken joy in creative expression and knowledge.

Tác giả:
Từ khóa:

Người học trò chỉ tồn tại trong trí nhớ của thầy cô trong chốc lát, nhưng thầy cô trong trí nhớ của học trò là kỷ niệm cả đời.

Tác giả:
Từ khóa:

Một người thầy tốt giống như ngọn nến – cháy hết mình để thắp sáng đường đi cho những người khác.
A good teacher is like a candle – it consumes itself to light the way for others.

Tác giả:
Từ khóa:

Vài người nói trong lúc ngủ. Giảng viên nói trong lúc người khác ngủ.
Some people talk in their sleep. Lecturers talk while other people sleep.

Tác giả:
Từ khóa:

Dấu hiệu thành công cho một người thầy giáo là có thể nói, ‘Bọn trẻ giờ học như thể tôi không tồn tại’.
The greatest sign of success for a teacher… is to be able to say, ’The children are now working as if I did not exist’.

Tác giả:
Từ khóa:

Nhiệm vụ quan trọng nhất của nhà giáo dục, có thể nói là nhiệm vụ thiêng liêng, là đảm bảo không đứa trẻ nào nản lòng ở trường học, và rằng một đứa trẻ đã nản lòng khi bước vào trường học sẽ lấy lại được sự tự tin qua mái trường và người thầy. Điều này đi song hành với nghề nghiệp của nhà giáo dục, vì giáo dục chỉ thành công đối với những đứa trẻ nhìn về tương lai tràn đầy hy vọng và vui tươi.
An educator’s most important task, one might say his holy duty, is to see to it that no child is discouraged at school, and that a child who enters school already discouraged regains his self-confidence through his school and his teacher. This goes hand in hand with the vocation of the educator, for education is possible only with children who look hopefully and joyfully upon the future.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Người thầy là người rút ra nhiều nhất từ bài giảng, và người thầy thực sự cũng là một người trò.
The teacher is the one who gets the most out of the lessons, and the true teacher is the learner.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Một giáo viên tốt hữu dụng hơn cả trăm thầy tu.
One good schoolmaster is of more use than a hundred priests.

Tác giả:
Từ khóa:

Không ngôn từ nào trên trang giấy, hay những lời van nài khẩn khoản có thể dạy những trí tuệ non trẻ biết mình nên trở thành cái gì. Dù là tất cả sách trên các kệ sách cũng không – chính bản thân những người thầy mới làm được điều đó.
No printed word, nor spoken plea can teach young minds what they should be. Not all the books on all the shelves – but what the teachers are themselves.

Tác giả:
Từ khóa:

Một thầy giáo tốt giống như ngọn nến, luôn cháy hết bản thân mình để soi rọi con đường của người khác.
A good teacher is like a candle – it consumes itself to light the way for others.

Tác giả:
Từ khóa:

Làm người thầy giáo không đơn giản chỉ là xác nhận sự thực, hay giảng một bài giảng v.v…
To be a teacher does not mean simply to affirm that such a thing is so, or to deliver a lecture, etc.

Tác giả:
Từ khóa:

Người dạy học phải tin vào sức mạnh tiềm tàng của học trò, và anh ta phải nỗ lực hết sức để giúp học trò mình trải nghiệm được sức mạnh này.
The educator must believe in the potential power of his pupil, and he must employ all his art in seeking to bring his pupil to experience this power.

Tác giả:
Từ khóa: ,