Tác giả: Luigi Pirandello

Từ chối nêu quan điểm là một cách có quan điểm, không phải sao?
Refusing to have an opinion is a way of having one, isn’t it?

Tác giả:
Từ khóa:

Bất cứ ai có may mắn sinh ra là một nhân vật có thể cười nhạo thậm chí cả cái chết. Bởi vì một nhân vật sẽ không bao giờ chết! Con người sẽ chết, người viết, công cụ của sáng tạo: nhưng điều anh ta tạo ra sẽ không bao giờ chết!
Whoever has the luck to be born a character can laugh even at death. Because a character will never die! A man will die, a writer, the instrument of creation: but what he has created will never die!

Tác giả:
Từ khóa: ,

Ngay khi một người sinh ra, một người khác mất đi.
As soon as one is born, one starts dying.

Tác giả:
Từ khóa:

Mỗi con người thực thụ, hơi cao hơn mức thú vật và cây cỏ, không sống chỉ vì để tồn tại mà không biết phải sống thế nào; anh ta sống để đem lại ý nghĩa và giá trị cho cuộc đời mình.
Every true man, sir, who is a little above the level of the beasts and plants does not live for the sake of living, without knowing how to live; but he lives so as to give a meaning and a value of his own to life.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Lịch sử của nhân loại là lịch sử của tư tưởng.
The history of mankind is the history of ideas.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Bất cứ hiện thực nào ngày hôm nay, bất cứ thứ gì bạn chạm và vào tin tưởng, rồi ngày mai sẽ trở thành ảo tưởng, như hiện thực của hôm qua.
Whatever is a reality today, whatever you touch and believe in and that seems real for you today, is going to be – like the reality of yesterday – an illusion tomorrow.

Thiên nhiên dùng trí tưởng tượng của con người để nâng tác phẩm sáng tạo của mình lên những tầm cao mới.
Nature uses human imagination to lift her work of creation to even higher levels.

Đã bao giờ bạn nghĩ tới việc ra đi và không bao giờ quay trở lại? Ra đi và không còn dấu vết, tới một nơi xa xôi và bắt đầu một lần nữa sống, sống cuộc đời mới, cuộc đời chỉ của bạn mà thôi, thật sự sống? Bạn có bao giờ nghĩ thế không?
Have you ever thought to go away and never come back? Run away and lose your tracks, to go to a place far away and start living again, living a new life, only yours, really live? Did you ever think?

Tác giả:
Từ khóa:

Bạn cũng không nên trông chờ quá nhiều vào hiện thực như bạn cảm thấy nó hôm nay, bởi giống như hôm qua, nó có thể trở thành ảo ảnh cho bạn vào ngày mai.
You too must not count too much on your reality as you feel it today, since like yesterday, it may prove an illusion for you tomorrow.

Tác giả:
Từ khóa:

Hãy giải phóng mình tự do khỏi mô hình ma-nơ-canh mà bạn tạo ra từ diễn giải sai lầm về điều bạn làm và điều bạn cảm nhận, và bạn sẽ lập tức thấy mô hình ma-nơ-canh do mình tự tạo hoàn toàn chẳng giống con người thực của bạn hay điều mà bạn thực sự có thể trở thành!
Shake yourself free from the manikin you create out of a false interpretation of what you do and what you feel, and you’ll at once see that the manikin you make yourself is nothing at all like what you really are or what you really can be!

Tác giả:
Từ khóa:

Mỗi chúng ta, khi đối diện với người khác, đều khoác lên chút phẩm tiết nào đó, nhưng chúng ta biết quá rõ tất cả những điều không thể thú nhận diễn ra trong tim.
Each of us, face to face with other men, is clothed with some sort of dignity, but we know only too well all the unspeakable things that go on in the heart.

Tác giả:
Từ khóa:

Chúng ta không ai có thể ước đoán điều mình làm khi mình làm điều đó theo bản năng.
None of us can estimate what we do when we do it from instinct.

Tác giả:
Từ khóa:

Whatever is a reality today, whatever you touch and believe in and that seems real for you today, is going to be – like the reality of yesterday – an illusion tomorrow.
Bất cứ hiện thực nào ngày hôm nay, bất cứ thứ gì bạn chạm và vào tin tưởng, rồi ngày mai sẽ trở thành ảo tưởng, như hiện thực của hôm qua.

Tác giả:

Lý trí là một chuyện, sinh vật con người lại là chuyện khác. Bạn có thể dễ dàng đưa ra một giải pháp lý trí cho điều gì đó và cùng lúc ấy hy vọng trong tim rằng nó sẽ không thành công.
Logic is one thing, the human animal another. You can quite easily propose a logical solution to something and at the same time hope in your heart of hearts it won’t work out.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Ai cũng có thể một lúc nào đó tỏ ra anh hùng, nhưng làm người hào hoa phong nhã là điều lúc nào bạn cũng phải thực hiện.
Anyone can be heroic from time to time, but a gentleman is something you have to be all the time.

Tác giả:
Từ khóa:

Khi bạn nói mình yêu nhân loại, bạn khá thỏa mãn với bản thân mình.
When you say you are in love with humanity, you are well satisfied with yourself.

Tác giả:
Từ khóa: ,