Tác giả: Anne Wilson Schaef

Hy vọng và ước mơ không phải là lờ đi thực tế. Đó là khoác lên thực tế màu sắc và cầu vồng.
To hope and dream is not to ignore the practical. It is to dress it in colors and rainbows.

Sức khỏe không phải là thứ chúng ta có thể mua. Tuy nhiên, nó có thể là một tài khoản tiết kiệm cực kỳ giá trị.
Good health is not something we can buy. However, it can be an extremely valuable savings account.

Tác giả:
Từ khóa:

Tin tưởng vào trực giác thường giúp ta tránh khỏi tai họa.
Trusting our intuition often saves us from disaster.

Tác giả:
Từ khóa:

Không cần thiết phải phủ nhận thực tại của người khác để khẳng định thực tại của bản thân.
It is not necessary to deny another’s reality in order to affirm your own.

Tác giả:
Từ khóa:

Tôi không muốn đi đến cuối đời và phát hiện ra tôi mới chỉ sống hết chiều dài của nó. Tôi muốn sống cả chiều rộng nữa.
I don’t want to get to the end of my life and find that I just lived the length of it. I want to live the width of it as well.

Chủ nghĩa hoàn hảo là việc hành hạ bản thân ở mức cao nhất.
Perfectionism is self-abuse of the highest order.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Đi tìm sự giúp đỡ không có nghĩa là ta yếu kém hay bất tài. Nó thường biểu lộ sự trung thực và trí thông minh ở mức cao.
Asking for help does not mean that we are weak or incompetent. It usually indicates an advanced level of honesty and intelligence.

Không phải là tôi làm gì, mà là tôi làm như thế nào, sẽ đưa tôi tới đích.
It is not what I do, it is the way I do it, that will get me in the end.

Tác giả:
Từ khóa:

Tôi nhận ra sự hài hước không phải dành cho tất cả mọi người. Nó chỉ dành cho những ai muốn vui vẻ, tận hưởng cuộc đời, và cảm thấy mình đang sống.
I realize that humor isn’t for everyone. It’s only for people who want to have fun, enjoy life, and feel alive.

Tác giả:
Từ khóa:

Cuộc sống là một quá trình. Chúng ta là một quá trình. Vũ trụ là một quá trình.
Life is a process. We are a process. The Universe is a process.

Tác giả:
Từ khóa:

Chăm sóc sức khỏe ngày hôm nay cho tôi hy vọng tươi sáng hơn vào ngày mai.
Looking after my health today gives me a better hope for tomorrow.

Tác giả:
Từ khóa: