Con đường lên đồi có hoàn toàn vòng vèo không?
    Có đấy, vòng vèo đến tận cuối đường.
Hành trình của một ngày có tốn cả ngày không?
    Từ sáng đến tối đấy, bạn của tôi ạ.
Does the road wind up-hill all the way?
    Yes, to the very end.
Will the day’s journey take the whole long day?
    From morn to night, my friend.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-09-02T19:25:08+07:00 , DanhNgon.Net