Tôi thà thất bại trong danh dự còn hơn là thắng nhờ gian lận.
I would prefer even to fail with honor than win by cheating.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-08-30T18:37:53+07:00 , , DanhNgon.Net